Завершені наукові розробки | Кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин

А.П. Стадник розробив концепцію управління агроландшафтами, яку було схвалено Бюро Президії НААН (2008 р.); охорони ґрунтів від ерозії в Україні (2008 р.); створення стабільного екологічно стійкого простору; цілісного підходу до створення ефективних систем захисних лісових насаджень в агроландшафтах в умовах промислового середовища; інтенсивного екологічного впливу захисних  лісових насаджень; екологічного землеробства в антропогенних ландшафтах.  

Розроблення, видання, а також впровадження у практику – в 2012- 2015 рр. науково-методичних рекомендацій відповідно до плану виконання НДР за сумісництвом в Інституті агроекології і природокористування НААН.     

      Стадник А.П.  був керівником завдання першого рівня: 02. Менеджмент природних ресурсів агроекосистем (2011-2015 рр.), НТП 40 «Еколого-економічні засади збалансованого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій («Економіка природокористування») в Інституті агроекології і природокористування НААН.

        Керівником  завдання другого рівня: 40.01/20-05. Розробити наукові основи управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування (2011-2015 рр.) в Інституті агроекології і природокористування НААН – фундаментальні дослідження.

Підготовлено 6 вихідних документів  по тематиці досліджень – Методичні рекомендації, які затверджені Вченою радою Інституту агроекології і природокористування НААН, зареєстровані в УкрНТІ (РК, ОК).

1. Оптимізація систем захисних лісових насаджень степового Криму (Методичні рекомендації). – К.: ДІА, 2011. – 40 с.

2. Теоретико-методологічні основи управління агроландшафтами на лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування (методичні рекомендації). – К.: ДІА, 2012. – 43 с.

3. Методичні рекомендації з інвентаризації поліфункціональних лісомеліоративних систем дослідних господарств НААН. – К.: ДІА, 2012. – 43 с.

4. Асортимент деревних та кущових порід для створення оптимізованих систем полезахисних лісових насаджень на ландшафтно-типологічній основі (методичні рекомендації). – К.: ДІА, 2013. – 45 с.

5. Оптимізація захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України (методичні рекомендації). – К.: ДІА, 2014. – 48 с.

6.  Методичні рекомендації щодо наукових основ управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування. – К.: ДІА, 2017. – 82 с.

Свідоцтва

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Монографія «Основи управління агроландшафтами в України».

Автори: Фурдичко О.І., Стадник А.П. Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво № 54723. Дата реєстрації 13.05. 2014 р.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Методологія управління агроландшафтами лісомеліоративними методами». Автори: Фурдичко О.І., Стадник А.П. Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво № 63035. Дата реєстрації 09.10. 2015 р.

Мацкевич В.В., Філіпова Л.М. - наукова співпраця кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин БНАУ із ВАТ «Павловнія Груп Україна» стосовно розробки технології мікроклонального розмноження нової лісової культури – павловнії. Наукова співпраця кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин та відділу акліматизації плодових рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка стосовно розробки комерційних технологій розмноження invitro нових плодових культур (кизил, актинідія, персик, лимонник).

Левандовська С.М. - «Інтродукція культиварів Callistephus chinensis (L.) Neеs зарубіжної селекції в умовах Правобережного Лісостепу України», (№ ДР 0109U008257, 2011-2014 рр.). Створено регіональну колекцію C. chinensis, яка налічує 148 культиварів.

Лозінська Т.П. -  «Адаптивний потенціал сучасного сортименту пшениці м’якої ярої та використання його в селекції». Співавтор сорту пшениці м’якої ярої Сімкода миронівська (Свідоцтво № 130405 про авторство на сорт рослин. Автори: Власенко В.А., Кочмарський В.С., Солона В.Я…. Лозінська Т.П.).