ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

У своїй діяльності науково-педагогічні працівники кафедри працюють над удосконаленням  тестових завдань, завдань для самостійної роботи студентів, практичних та ситуаційних задач з дисциплін, що викладаються,  відповідно до змін у законодавстві, залучають та готують студентів до участі у конференціях державного та міжнародного рівня.

Викладачами кафедри видано ряд методичних розробок до вивчення дисциплін «Конституційне право України», «Конституційний процес», «Страхове право», «Право ЄС», «Муніципальне право», «Державна служба», «Теорія держави і права», «Державне право зарубіжних країн», «Історія держави і права України», тощо. Також у наявності: Короткий філософський словник, Короткий тлумачний словник з політології, Короткий словник для студентів юридичного факультету всіх форм навчання з логіки,  Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для студентів всіх форм навчання з філософії, Короткий релігієзнавчий словник, Короткий словник політологічних термінів.

У 2016 році викладачами кафедри видано навчальний посібник  «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади  в Україні»  до вивчення дисципліни «Муніципальне право».

Викладачі кафедри постійно модернізують аудиторний фонд, поліпшують матеріальне забезпечення. Нещодавно був облаштований «Інформаційний куточок» з метою надання інформації абітурієнтам та висвітлення діяльності кафедри. Силами кафедри оснащене місце, де абітурієнти та студенти факультету права та лінгвістики зможуть отримувати необхідну для них інформацію, в тому числі бібліотечні відомості.