ENG | УКР |

Project "ClimEd"

http://climed.network/

Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату
та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах.

 

Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation – ClimEd

619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

15.11.2020 – 14.11.2023

Координатор проєкту: Університет Гельсінкі Фінляндія

Координатор проєкту від України: Одеський державний екологічний університет

 

Консорціум:

 • Університет Ровіра і Віргілі, м. Таррагона, Іспанія
 • Естонський університет наук про життя, Естонія
 • Одеський державний екологічний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Одеський національний медичний університет
 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

 

Мета проєкту:

Розроблення компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців у галузі кліматичного обслуговування в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки та широких мас населення.

 

Завдання проєкту:

 • Розроблення компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
 • Розроблення навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування.
 • Розроблення змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
 • Розроблення масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя.

 

Цільова група: 

 • Академічні установи: професорсько-викладацький персонал, здобувачі освіти (магістранти та докторанти)
 • Гідрометеорологічні установи України: керівники та персонал
 • Політичні та економічні державні структури
 • Фахівці залежних від клімату галузей економіки
 • Фахівці муніципальних структур
 • Широкі верстви населення
 • Підприємницькі структури, банки, інвестори, страховики

 

Презентація