ENG | УКР |

Project "UniCluD"

 

Project Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development
on innovation and sustainability principles
(UniClaD)

Program Erasmus +, projectKA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Agenda of the second round table

27th May 2021, 13:0015:00 (EET)

 

Презентація

Презентація

Презентація


Про співпрацю стейкхолдерів з розвитку аквакультури в Україні


Presentation of the Interdisciplinary Center for Expertise of Agrarian Innovations and Entrepreneurship and the Laboratory of Complex Ichthyo-pathological Research, created in the framework of the project "UniClaD", ERASMUS+ KA2 CBHE program, will take place on May 27 2021

The Interdisciplinary Center for Expertise of Agrarian Innovations and Entrepreneurship represents an interdisciplinary platform in educational, research, expert-analytical, consulting activities in the field of agrarian innovations, innovative entrepreneurship, use of innovative and entrepreneurial potential of public organizations, united territorial communities, non-public structures,  being involved into innovation processes in the agricultural sector, qualitative transformation of the living conditions of rural population and the development of entrepreneurial skills, for governmental and non-governmental organizations, other legal entities and individuals.

The Interdisciplinary Center for Expertise of Agrarian Innovations and Entrepreneurship, established at the University, is ready to accept Masters and PhD students for work, study or research.

We are looking for motivated students and PhD students who are interested in research, implementation and evaluation of agricultural innovations, development of innovative projects in the field of agricultural production, rural economy and other areas. A variety of work is offered, which includes tasks ranging from qualitative analysis and fieldwork in the Kyiv region to data analysis and econometric analysis, which is conducted on the basis of the use of large data sets. We invite the second-year Master's students, who plan to continue their education in PhD programs 051 "Economics", 073 "Management".

In addition, the University opens a Laboratory of comprehensive ichthyopathological research to conduct their scientific studies, to develop monitoring methodologies, economically sound and most effective methods of treatment and prevention of fish diseases. The Laboratory is open for Master and PhD students. The laboratory aims to provide scientific, consultative, expertise and other services, the direction of which corresponds to the scientific activities of organizations, enterprises, institutions and individuals whose activities are related to pond fisheries, aquaculture (including ornamental), industrial systems of closed water supply. We are interested in participation of students studying on dual education system for Bachelor and Master degrees, who plan to continue their education programs on 207 "Aquatic Bioresources and Aquaculture", 211 "Veterinary Medicine".

If you are interested and would like to receive more information, we invite you to the presentation of the Interdisciplinary Center for Expertise of Agrarian Innovation and Entrepreneurship and the Laboratory of Complex Ichthyological Research on May, 27 at 13:00 o'clock, conference room 22.


Вебсторінка проекту: http://uniclad.net/

 
ПроєктПідвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості” (UniClaD)
 
Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP
Початок проєкту: 15/01/2020
Закінчення проєкту: 14/01/2023.
 
Загальна мета:
Розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.
 
Основні завдання:
- розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проекту- виконавець, як заключна ланка;
- сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди;
- підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);
- запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;
- підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;
- створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.
 
Діяльність:
- розробити спеціальні модулі для магістрів та аспірантів, такі як: статистика, розробка проектів, економетрика, модулі, спрямовані на сучасні виклики: зміни клімату, зобов'язання КС 21, продовольча безпека, подолання бідності;
- вивчити досвід ЄС у сфері університетської діяльності в рамках кластерів та поширити цю інформацію серед зацікавлених сторін;
- організовувати спеціальні тренінги, навчальні поїздки для представників бізнесу, науки та освіти, щоб показати переваги та створити потенціал для співпраці в рамках кластеру;
- розробити законодавчу базу, яка визначає правила та умови функціонування університетів у кластерах, відповідно до національного законодавства;
- створити передумови для створення чотирьох кластерів (управління водними ресурсами та аквакультури, нові технології (ІТ) у сільському господарстві, агротуристичний кластер та виробництво та переробка молока з акцентом на традиційну місцеву продукцію, біотехнології в птахівництві);
- розробка магістерських та дисертаційних робіт відповідно до пілотних проектів.
 
Наш консорціум:
Литва
Кауно Колегія (Університет прикладних наук) – координотор
Польща
Познанський університет наук про життя
Австрія
Університетський коледж аграрної та екологічної педагогіки
Федеральний інститут аграрної економіки, досліджень сільськихтериторій та гірських досліджень,
Іспанія
Університет Вальядолід
Угорщина
Університет Дебрецена
Італія
Міжнародний центр перспективних середземноморських агрономічних досліджень
Україна
Науково-методичеий центр вищої та фахової передвищої освіти
Асоціація «Українська продовольча долина»
Центральноукраїнський національний технічний університет
Інститут сільського господарства Степу НААН України
Полтавська державна аграрна академія
Фермерське господарство “Добро-Крафт”
Львівський національний аграрний університет
Яворівський національний природний парк
Білоцерківський національний аграрний університет
Молдова
Комратський державний університет
Підприємство «FABRICA OLOI PAK»,
Державний аграрний університет Молдови
Підприємство Terafix
Азербайджан
Азербайджанський державний аграрний університет
Сільськогосподарська ферма Suliddinoglu
Азербайджанський технічний університет
 
Білоцерківський національний аграрний університет разом з бізнес-партнерами працюватиме над створенням експертного центру з забезпеченням необхідних передумов для побудови кластеру в галузі аквакультури та рибництва.