Деканат біолого-технологічного факультету

Мерзлов Сергій Віталійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
В.о. декана, доктор с-г. наук, професор
Чернюк Сергій Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
заступник декана, кандидат с-г. наук
Ліскович Володимир Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
заступник декана з наукової роботи, кандидат с.-г. наук, доцент