KA1

 

Під назвою «Еразмус+» першого січня 2014 року стартувала нова програма Європейського Союзу для підвищення навичок та працездатності у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту. У період 2014-2020 рр. програма надасть більше ніж 4 мільйонам європейців можливість навчатися, здобувати професійну підготовку, отримати досвід роботи чи стати волонтером за кордоном. У сфері навчання та професійної підготовки ініціатива програми «Еразмус+» є відомою завдяки можливостям, які вона надає студентам для навчання за кордоном, а також тим можливостям, які вона надає для працівників вищих навчальних закладів. На витрати, пов’язані з програмою, виділено 14, 7 млрд євро(!).

Програма «Еразмус+» об’єднує в собі освітню програму ЄС з безперервного навчання, програму ЄС “Молодь у дії” (Youth in Action), а також п’ять попередніх програм у сфері вищої освіти для країн, що не входять у Європейський Союз (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink та програма співпраці з розвиненими країнами) в одну загальну програму. Так як програма «Еразмус+» побудована на основі попередніх програм, в ній були застосовані найуспішніші аспекти та перевірені концепції своїх попередників. Разом з тим програма наразі інтегрує фінансування у сфері спорту.

«Еразмус+» активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за  трьома різними напрямами:

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 ( ERASMUS+ КА 1):

Кредитна мобільність (колишня Програма ЕРАЗМУС) – координується Національними агентствами країн – членів Програми.

Ступенева мобільність: спільні магістерські програми (включно з поточними докторськими та магістерськими програмами колишньої Програми ЕРАЗМУС МУНДУС) – координується ЕАСЕА.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 2 ( ERASMUS+ КА 2):

Розвиток потенціалу вищої освіти: CBHE (колишня Програма ТЕМПУС).

Альянси знань і Стратегічні партнерства.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 (ERASMUS+ КА 3):

Національна команда експертів з реформування вищої освіти.

Діалог між Європейською Комісією та Україною.

Дослідження за запитом ЕАСЕА.

Регіональні спілки Асоціації випускників ЕРАЗМУС+.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ – ERASMUS+ ЖАН МОНЕ


The Erasmus + program has become an absolutely unique opportunity for sharing knowledge, ideas and experiences in related fields of knowledge. Thanks to this program, the students from the Faculty of Economics of Bila Tserkva National Agrarian University study at such a prestigious institution of the Czech University CULS. With great pleasure students form Bila Tserkva attended the lectures by Myroslava Bavorov and Tomas Ratinger. After a two-week stay at the University of Life Sciences under the Erasmus + program, I would like to note that it was very pleasant to work in the same team with the teaching staff of the Faculty of Tropical Cultures. It was a proud to get acknowledge of our lectures, which, at the request of the department, were transferred to the Moodle platform, feel on daily basis their benevolence and support. The program of our stay included teaching lectures (16 hours), acquaintance with curricula and programs, material and technical base, organization of educational process and research, attending classes, participation in negotiations. The possibility of further cooperation between our universities was a special interest for us. In a happy coincidence, we had the opportunity to take part in the training "Innovation in Education", conducted by the Institute of Education and Communication, for which we sincerely thank to Petra Chaloupková. And today, in addition, we have the opportunity to get acquainted with the sights of one of the famous cities in the world, in Prague, to get acquainted with their education system, in order to continue to implement their experience of training high-level professionals in Ukraine We hope that the project "Erasmus" will be the beginning of further cooperation of our universities not only in educational activities, but also in scientific. Finally our goals coincide in improving agrarian policy on support of the agrarian sector of the economy. We would also like to continue our cooperation in obtaining our students double diplomas.

 

Tetyana Sokolska, Doctor of Economic Sciences, Chairperson of the department of public management,
administration and international economics 

Viktoriya Novikova, Candidate of Economic Sciences, Lecturer of the department
of information systems and technology

 

    

    

Програма Erasmus + стала абсолютно унікальною можливістю для обміну знаннями, ідеями та досвідом у суміжних галузях знань. Особливо приємно, що в ній окрім викладачів взяли участь наші студенти, які протягом семестру навчатимуться в Чеському університеті наук про життя CULS.

З великим задоволенням у Білій Церкві студенти також слухали лекції Мирослави Баворової та Томаша Ратінгера.

Після двотижневого перебування в Чеському університеті наук про життя за програмою Erasmus + хочеться в першу чергу відзначити, що дуже приємно було працювати в одній команді з професорсько-викладацьким складом факультету тропічних культур, отримати схвальну оцінку наших лекцій, які на прохання кафедри були передані до платформи Moodle, щоденно відчувати їх доброзичливість і підтримку.

Програма нашого перебування передбачала читання лекцій (16 годин), знайомство з навчальним планами та програмами, матеріально-технічною базою, організацією освітнього процесу та наукових досліджень, відвідування занять, участь у переговорах. І особливу зацікавленість для нас викликала можливість подальшої співпраці між нашими університетами.

За щасливим збігом обставин нам випала нагода взяти участь у тренінгу «Інновації в освіті», проведеному Інститутом освіти та комунікацій за що ми щиро дякуємо Петрі Чалупковій.

Ми сподіваємось, що проект Erasmus + стане початком подальшої співпраці наших університетів не лише в навчальних заходах, а й у наукових. Зрештою, наші цілі збігаються в напрямі удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку сільських територій що може стати основою спільних наукових досліджень. Ми також хотіли б продовжувати наше співробітництво у отриманні нашими студентами подвійних дипломів.

 

Сокольська Т.В., д-р екон. наук, завідувач кафедри публічного управління,
адміністрування та міжнародної економіки

Новікова В.В., канд. екон. наук, ассистент кафедри інформаційних систем і технологій


УВАГА!

Відкриті конкурси

програми Еразмус+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю Білоцерківського національного аграрного університету

Bila Tserkva National Agrarian University - Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

 

Студенти та викладачі університету мають можливість отримати стипендії в рамках програми Еразмус+: KA1 на навчання/cтажування в таких університетах:

Туреччина

Ondokuz Mayıs University (м. Самсун) - (Deadline - 31 березня 2018 року для студентів та викладачів)

1 cтудент (бакалавр), 1 викладач (для викладання). Тривалість проекту з 2017 до 31.07.2019 р.

Відповідно до умов проекту студенти ІІ, ІІІ та IV курсів бакалаврату факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ мають можливість навчатися упродовж 5 місяців, а викладачі мають можливість пройти стажування у формі викладання упродовж 7 днів в Ondokuz Mayıs University в м. Самсуні у першому семестрі 2018/2019 н. р. Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію (800 євро) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Детальна інформація про Ondokuz Mayıs University в м. Самсуні: http://www.omu.edu.tr

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в Ondokuz Mayıs University в м. Самсуні: http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/All_Academic_Calendars_2017-2018.pdf )

Afyon Kocatepe University  (м. Афійон) - (Deadline - 31 березня 2018 року для студентів та викладачів)

1 студент (бакалавр), 1 викладач (для викладання), 1 викладач (для стажування). Тривалість проекту з 2017 до 31.07.2019 р.

Відповідно до умов проекту студенти ІІ, ІІІ та IV курсів бакалаврату факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ мають можливість навчатися упродовж 5 місяців, а викладачі мають можливість пройти стажування упродовж 7 днів в Afyon Kocatepe University  в Афійоні у першому семестрі 2018/2019 н. р. Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію (800 євро) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Детальна інформація про Afyon Kocatepe University в м. Афійон: www.uim.aku.edu.tr

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в Afyon Kocatepe University в м. Афійон:/sites/default/files/Faculties/erasmus/faculty_of_veterinary_medicine-aku-curriculum.pdf


Франція

●  Інститут вищої освіти та досліджень у галузі харчування, здоров’я тварин, агрономічних наук і навколишнього середовища VetAgro Sup (м. Ліон) - (Deadline - 31 березня 2018 року для викладачів)

4 викладачі (для стажування). Тривалість проекту з 2017 до 31.07.2019 р.

Відповідно до умов проекту викладачі агробіотехнологічного та факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ мають можливість пройти стажування у французькій національній школі VetAgro Sup в Ліоні упродовж 10 днів у першому семестрі 2018/2019 н.р.

Детальна інформація про VetAgro Sup в Ліоні: www.vetagro-sup.fr


Чехія

Університет природничих наук (м. Прага) - (Deadline - 31 березня 2018 року для студентів та викладачів)

3 студенти (бакалавр, магістр), 2 викладачі (для викладання). Тривалість проекту з 2017 до 31.07.2019 р.

Відповідно до умов проекту студенти ІІ, ІІІ, IV курсів бакалаврату та І курсу магістратури економічного факультету Білоцерківського НАУ мають можливість навчатися упродовж 5 місяців, а викладачі мають можливість пройти стажування у формі викладання упродовж 10 днів в Університеті природничих наук у Празі у першому семестрі 2018/2019 н. р. Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію (800 євро) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Детальна інформація про Університет природничих наук у Празі: https://www.czu.cz/en/


ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою) Білоцерківського НАУ;
володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 31 березня 2018 року (включно) надіслати документи до Відділу міжнародних зв’язків університету АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
● аплікаційну форму (/sites/default/files/Faculties/erasmus/erasmus_application_form.doc) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;
резюме/ СV (формат Europass) ;
● фотокопію закордонного паспорту;
для студентів довідку про навчання в БНАУ /sites/default/files/Faculties/erasmus/certificate_form.doc;

● підписаний студентом та координатором академічної мобільності від факультету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) в університеті-партнері – Learning Agreement for Studies: /sites/default/files/Faculties/erasmus/learning-agreement-for-studies-.docx(перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування обраних дисциплін);
для бакалаврів виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків /sites/default/files/Faculties/erasmus/transcript_of_records.doc;

для магістрів – оригінал диплому бакалавра та додатку до диплому + виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету за період навчання в магістратурі (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків;

● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно пройти тестування та отримати у викладача іноземної мови завірений підписом та печаткою деканату Language Assessment Sheet /sites/default/files/Faculties/erasmus/language-assessment-sheet.docx;
мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути адміністративним працівником / викладачем(кою) БНАУ;
володіти англійською мовою не нижче рівня B2 у разі викладання або B1 у разі стажування.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 31 березня 2018 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків університету такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (IFNUL Erasmus Application Form:/sites/default/files/Faculties/erasmus/erasmus_application_form.doc ) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;
● резюме / СV (формат Europass) зі списком публікацій;
● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
● довідку з місця роботи /sites/default/files/Faculties/erasmus/certificate_form_staff.docx_.doc;
● підписаний викладачем для викладання (Mobility Agreement: /sites/default/files/Faculties/erasmus/mobility-agreement.docx_.doc) або викладачем для стажування та адміністративним працівником (Mobility Agreement for Training: /sites/default/files/Faculties/erasmus/training-mobility-agreement.docx_.doc) та проректором з міжнародного співробітництва план стажування в Університеті-партнері;
● сертифікат про підтвердження знання англійської не нижче рівня B2 у разі викладання або B1 у разі стажування (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно пройти тестування та отримати у викладача іноземної мови завірений підписом та печаткою деканату Language Assessment Sheet /sites/default/files/Faculties/erasmus/language-assessment-sheet.docx;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4),
● лист підтримки з приймаючого університету (Letter of Support by the Host University). Лист підтримки – це попереднє запрошення, яке видається заявнику з боку приймаючого університету. Цей лист має бути написаний і підписаний уповноваженим представником приймаючої сторони (професор, завідувач кафедри, інші науково-педагогічні працівники), який готовий прийняти заявника у випадку, якщо заявник буде номінований на отримання гранту.

* УВАГА! Для участі викладачів Білоцерківського НАУ у програмах академічної мобільності обов’язковим є встановлення попереднього контакту з приймаючим професором / кафедрою / науковим центром / неакадемічним підрозділом (окрім staff training weeks). Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю викладача університету (відділ міжнародних зв’язків може надати консультаційну допомогу).

Перевага надаватиметься викладачам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Білоцерківському національному аграрному університеті, а також ініціаторам угод від факультетів та структурних підрозділів, які працювали над їх розробкою та втіленням.

Вимоги, яким  повинні відповідати кандидати та необхідні документи зазначені у положенні про конкурсний відбір./sites/default/files/Faculties/erasmus/polozhennya_vidbir_erazmus.pdf

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: mignarod@ukr.net та vona76@ukr.net

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Ondokuz_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Відбір студентів та викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися Білоцерківським НАУ згідно критеріїв, визначених в наказі Ректора “Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна навчальна кредитна мобільність” /sites/default/files/Faculties/erasmus/nakaz_erazmus.pdf

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htmІнформація для відібраних кандидатів - учасників програм мобільності

Якщо Ви були відібрані на стипендію Еразмус+ або інші програми мобільності, будь ласка уважно прочитайте цей розділ, для того щоб зрозуміти, що Вам необхідно робити далі. Передусім, встановіть терміни реалізації кроків підготовки та дотримуйтеся їх, використовуючи контрольний список підготовки до навчання за кордоном.

ДО МОБІЛЬНОСТІ

КРОК 1. Порахувати бюджет.

Необхідно врахувати витрати на візу, транспорт, медичне страхування, проживання та харчування. Закласти в бюджет суму на непередбачувані витрати. Приймаюча сторона несе відповідальність за виплату Вам стипендії. Стипендія може виплачуватися щомісяця, або в декілька траншів впродовж періоду перебування на розсуд відповідного університету.

Сума, передбачена на транспортні витрати в програмі Еразмус + є фіксованою і залежить від відстані від пункту відправлення до пункту призначення, і в середньому для України становить 275 євро, незалежно від того яким видом транспорту ви будете добиратися. Квитки ви бронюєте і купуєте самостійно. Якщо придбані Вами квитки коштують більше, Вам все одно повернуть за них 275 євро (після прибуття у відповідний університет).

УВАГА! Якщо Ви номіновані на стипендію, яку буде виплачувати приймаюча сторона або стороння організація, врахуйте, що перші виплати можуть бути здійснені тільки в кінці першого місяця навчання у відповідному університеті. Будьте готові в перший місяць навчання покрити витрати самостійно.

КРОК 2. Пройти реєстраційні процедури.

В більшості випадків всю необхідну інформацію щодо реєстрації Ви отримаєте на електронну пошту безпосередньо від координатора університету-партнера, в якому Ви здобули грант або Ви можете самостійно знайти ці процедури на офіційному сайті університету. Також, зверніться до приймаючого університету для уточнення типу медичного страхування, і необхідної страхової суми. Як правило, витрати на медичне страхування не компенсуються програмою Еразмус+.

Уважно поставтеся до дедлайнів онлайн реєстрації в приймаючому університеті і подачі заявок на кімнати в гуртожитку.

КРОК 3. Вирішити візові питання.

Переконайтеся, що ваш закордонний паспорт дійсний протягом усього терміну перебування за кордоном + має необхідну кількість місяців після завершення програми. Уточніть цю інформацію в посольстві / консульстві / візовому центрі, де будете отримувати візу. Подача заяв на візу відбувається не раніше 3 місяців і не пізніше 1 місяця до передбачуваної дати вильоту.

Перелік усіх посольств та консульств Ви можете знайти на сайті МЗС України: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list

КРОК 4. Підготувати документи для оформлення наказу про відрядження за кордон у Відділі міжнародних зв'язків.

КРОК 5. Підготуватися до від'їзду.

Перегляньте список речей, які необхідно взяти з собою.

1) Закордонний паспорт;  

2) Медичне страхування і медична довідка (якщо необхідно), відповідно до вимог приймаючої сторони;  

3) Копії всіх необхідних документів (закордонний паспорт, віза, внутрішній паспорт, запрошення, медична довідка тощо) в друкованому та електронному форматі;

4) Невелика сума готівки;  

5) Контакти та адреси посольства України за кордоном, гуртожитку, міжнародного відділу відповідного університету, друзів чи родичів;

6) Ліки, які Вам можуть знадобитися;  

7) Одяг, відповідно до погодних умов і сезону тієї країни, де знаходиться університет;  

8) Зарядні пристрої для мобільного телефону та іншої техніки, канцелярські товари;  

9) В ручну поклажу візьміть з собою документи, гроші, контакти та зарядні пристрої.  

Вивчіть рекомендації громадянам України, які планують поїздку за кордон на сайті МЗС України.

ПІД ЧАС МОБІЛЬНОСТІ

Після приїзду до приймаючого університету використовуйте контрольний список для учасників програм мобільності, щоб нічого не пропустити. Не забувайте заздалегідь погоджувати з Відділом міжнародних зв'язків (International Office) приймаючого університету дату і час Вашого візиту до них.

ПІCЛЯ МОБІЛЬНОСТІ

Після повернення із навчання/стажування до Білоцерківського національного аграрного університету впродовж 15 днів відповідна особа надсилає на електронну скриньку Відділу міжнародних зв'язків такі документи:

1. ЗВІТ (зразок звіту) за весь період навчання/стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, підписаний куратором програми академічної мобільності від факультету. Звіт може бути написаний в довільній формі із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити.

2. КОПІЮ ДОКУМЕНТУ, що засвідчує результати проходження навчання/стажування (сертифікат, диплом, академічна довідка, виписка навчальних досягнень /Transcript of Records/).

3. КОПІЮ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ з ідентифікаційною сторінкою та обов'язково зі сторінками з відмітками про перетин українського кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою. При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту. Нагадуємо, що повернення в інші терміни (терміни відрядження вказані у наказі про відрядження за кордон) і без оформлення відповідних документів з вини учасника програми академічної мобільності кваліфікується як порушення навчальної або трудової дисципліни.

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір - 15 Мб) на електронні скриньки: mignarod@ukr.net та vona76@ukr.net

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов'язково треба вказати назву університету, Ваше прізвище та тип звітності (зразок - Bologna_Petrenko_Report).