Музей

 

135 років
Скороходьку Антону Калениковичу,

доктору ветеринарних наук, професору,
завідувачу кафедри гігієни тварин
Білоцерківського сільськогосподарського інституту 1946-1948 рр.

 

13 березня 1883 року у м. Каневі народився талановитий вчений, професор, доктор ветеринарних наук, один із засновників і перших ректорів Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту – Антон Каленикович Скороходько.
У 1904 р. вступає до Харківського ветеринарного інституту, який закінчує з відзнакою у 1909 р.
По закінченню Харківського ветеринарного інституту упродовж наступних десяти років працював земським ветлікарем у Херсонській та Київській губерніях.
У роки Першої світової війни А.К. Скороходько – військовий ветеринарний лікар у кавалерії 8-ї армії Південно-Західного фронту. У 1918 р., після демобілізації з армії, його призначають на посаду головного епізоотолога та завідувача ветеринарним управлінням Київського губернського земельного відділу. Згодом, враховуючи наукові здобутки А.К. Скороходька, йому присвоїли звання професора.
Помітну роль професор А.К. Скороходько відіграв, як член оргкомісії, у відкритті Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (КВЗІ), де згодом став першим деканом (1920) і ректором (1924-1927).
Він також був засновником і завідувачем першої в СРСР кафедри зоогігієни (нині кафедра гігієни і санітарії ім. А.К. Скроходька НУБіП України), відкритої у грудні 1922 р. у структурі КВЗІ.
1928 року на Київській обласній науково-дослідній станції тваринництва Терезине, що під Білою Церквою, Антон Скороходько організовує науковий відділ зоогігієни як експериментальну базу для досліджень на сільськогосподарських тваринах.
У квітні 1928 р. А.К. Скороходько завершує багаторічну працю над першим вітчизняним підручником «Гігієна тварини», який виходить друком українською мовою 1930 р.
Протягом 1932–1944 рр. А.К. Скороходько очолює кафедру Вологодського сільськогосподарського інституту, а також паралельно протягом 1935-1937 рр. обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу зоогігієни Всесоюзного інституту експериментальної ветеринарії (м.Москва).
У 1934 р. А.К. Скороходька затверджено у вченому ступені доктора ветеринарних наук (без захисту дисертаційної роботи).
З 1947 року – професор Київського ветеринарного інституту. Антон Скороходько – автор багатьох підручників, з них українською мовою «Основи загальної гігієни сільськогосподарських тварин».
З 1946 по 1948 рр. Антон Каленикович завідує кафедрою гігієни тварин Білоцерківського сільськогосподарського інституту.
Учений готує молодих науковців з різних кінців країни, створює власну наукову школу. У 1950 р. виходить друком останній, найбільш ґрунтовний підручник за авторством А.К. Скороходька «Гигиена сельскохозяйственных животных». У перекладі він видається у Польщі, Чехословаччині, Болгарії, Китаї.
Професор А.К. Скороходько є автором понад 75 наукових праць, у тому числі 9 підручників та навчальних посібників із гігієни тварин, які були перекладені на 15 іноземних мов.
Життєвим кредо інтелігента душі, великого людинолюба А.К. Скороходька була праця, перелита в науковий пошук.
Помер Антон Скороходько 26 лютого 1954 року на 71 році життя в місті Києві.

130 років 
Толмачову Івану Михайловичу,

доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри фізіології рослин
Білоцерківського сільськосподарського інституту 1935-1955 рр.

 

Видатний фізіолог, учень і послідовник відомого вченого Є. П. Вотчала народився 6 січня 1888 року в місті Балашові Саратовської губернії.
Після закінчення Саратовського хіміко-технологічного училища, приїхав в Київ, вступив до  Київського політехнічного інституту на сільськогосподарське відділення. Закінчивши, одержав диплом агронома, працював лаборантом Центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії м. Тифліса (нині Тбілісі).
В 1918 році повернувся в Київ. Не маючи київської прописки змушений був працювати на різних роботах. В 1919 році був зачислений аспірантом на кафедру ботаніки сільськогосподарського відділення КПІ.
Після закінчення аспірантури Івану Михайловичу було доручено проводити практичні заняття зі студентами по фізіології рослин. З 1922 викладач на посаді доцента, професора Київського сільськогосподарського інституту. З 1933 по 1941 рік І.М.Толмачов працює у Білій Церкві, куди було переведено сільгоспінститут  із м. Києва. Одночасно займається дослідницькою справою в Інституті селекції, під керівництвом професора Є. В. Вотчала.
З 1935-1941 роки, працюючи по сумісництву у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків на посаді професора, займається дослідженнями щодо виливу азотних речовин на ріст цукрових буряків.
Рішенням Вищої атестаційної комісії СРСР 1938 року йому було присвоєно  науковий  ступінь кандидата сільськогосподарських наук та вчене звання професора без захисту дисертацій.
З початком війни Іван Михайлович змушений був з сім'єю евакуюватись в Саратовську область. З 1 серпня 1941 до 1 лютого 1944 року працював викладачем сільськогосподарського технікуму ім. Тімірязєва в м. Жовтневе Саратовської області. Нагороджений медаллю - «За трудовую доблесть в период Отечественной войны 1941-1945».
В жовтні 1944 р.  І.М.Толмачов повертається в Білу Церкву і продовжує працювати  в Білоцерківському сільськогосподарському інституті, з 1945 по 1949 р. – завідувачем, а з 1949 по  1955 р. – професором кафедри фізіології рослин.
В 1955 році професор І. М. Толмачов повертається в Київ і починає працювати в Українській сільськогосподарській академії до 1962 року на посаді завідувача кафедри фізіології рослин. З 1962 по 1969 роки - професор цієї кафедри.
Іван Михайлович поряд з науковою і викладацькою діяльністю проводив велику роботу по підготовці аспірантів і наукових працівників. В його науковому  доробку понад 30 опублікованих робіт.
Він був винятково високоосвіченою,   інтелігентною, працьовитою, вимогливою, далекоглядною і щедрою людиною, за що його поважали викладачі та студенти.
Помер Іван Михайлович на 91 році життя.

 

120 років
Похилевичу Дмитру Леонідовичу,

доктору історичних наук, професору,
директору Білоцерківського сільськогосподарського технікуму 1923-1927 рр.


135 років
Стеценку Кирилу Григоровичу,
укр. композитору, диригенту, вчителю співів Білоцерківської гімназії