ENG | УКР |

Міжнародна діяльність | Агробіотехнологічного факультету

Міжнародна діяльність агробіотехнологічного факультету спрямована на вирішення завдань оволодіння кращими європейськими зразками інноваційної, освітньої, наукової діяльності; формування ефективного механізму наукової співпраці з міжнародними партнерами; входження в систему міжнародного науково-інформаційного і комунікаційного простору для залучення до наукової співпраці учених та дослідників з інших країн; активне залучення студентів та аспірантів до різних форм міжнародної діяльності. 

Метою є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сучасного сільського господарства за новітніми технологіями в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки.

Програми академічного обміну для студентів агробіотехнологічного факультету з сучасними державними європейськими університетами

Поморська Академія в Слупську (Польща)

Згідно укладеного договору про співпрацю, студенти агробіотехнологічного факультету мають можливість:

  • Безкоштовно навчатися протягом одного семестру в Поморській Академії;
  • Навчатися за магістерськими програмами в Поморській Академії на основі отриманого диплома бакалавра в БНАУ;
  • Брати участь в європейських грантових  програмах, що реалізуються ВУЗами партнерами.

Міжнародні програми практичного навчання та стажування для викладачів та студентів:

  • Fulbright, ISFRADA, Федерація обмінів «Франція-Україна», APOLLO, DAAD, Німецький Селянський Союз,  Балтійська Уніврситетська Програма та ін.
  • Грант Британської Ради в Україні для здійснення заходів з мобільності та партнерства між вищими навчальними закладами Білоцерківського національного аграрного університету та Ріттл коледжу (Великобританія).
  • Стажування викладачів і студентів агробіотехнологічного факультету з технологій точного землеробства Університеті прикладних наук CAH Vilentum (Нідерланди).

Програми практичного навчання для студентів

  • Програми «AB-Farms», «MAST», CAEP, Experience International,  (Данія) – рослинництво, тваринництво, термін стажування 8-12 місяців;
  • Програми "Precision Agriculture", "Pioneer Seeds"(США) – рослинництво, елеватори, термін стажування 8-12 місяців;
  • Програми"Stichting Uitwisseling" (Нідерланди) – рослинництво і тваринництво, термін стажування 1-12 місяців;
  • Програми "ISFRADA", "FEFU"(Франція) – рослинництво, тваринництво,  термін стажування 3-6 місяців.