Післядипломна освіта

Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини

 

ЩУРЕВИЧ Григорій Опанасович – директор, канд. вет. наук, доцент

ДОМАНТОВИЧ Олена Віталіївна – методист

ГРИЩЕНКО Тамара Іванівна – методист

 

Єдиний в Україні. Основною метою його діяльності є перепідготовка та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини та фахівців агропромислового комплексу з урахуванням досягнень науки і техніки, новітніх технологій та перспективи їх розвитку.

За період існування тут підвищили кваліфікацію близько 8 тисяч працівників агропромислового комплексу, причому рівень підготовки фахівців постійно удосконалюється.
До послуг всіх, хто навчається, – обладнані аудиторії, кабінети, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети. Виробничу базу спеціальних кафедр обладнано в навчально-науково-дослідному центрі та кращих господарствах і фермах, які входять в навчальний комплекс, в лабораторіях ветеринарних установ, лабораторіях НДІ, м'ясо- і молочнопереробних підприємствах.