Формуємо правову свідомість студентської молоді

 

На базі Білоцерківського НАУ вже кілька років діє інформаційний центр Представництва ЄС як осередок інформації про Євросоюз, платформа для пошуку спільних ідей та обміну думками між представниками нашої держави та представниками країн Євросоюзу.

З метою визначення спрямованості правової свідомості студентської молоді, підвищення рівня освіти молоді в галузі права, моделювання ситуацій та набуття практичних навичок з їх розв’язання в інформаційному центрі ЄС Білоцерківського НАУ 25 жовтня для студентського активу, ініціативних членів профспілки студентської молоді та викладачів університету відбувся майстер-клас за освітньою програмою «Правова свідомість молоді». Тренер майстер-класу – Артем Мосійчук, представник ГО «СІМ» (Спілка ініціативної молоді, https://www.facebook.com/sim.org.ua).

Тематика заходу стосувалася питань виявлення правової свідомості молодої людини у різних життєвих ситуаціях. У контексті євроінтеграційних процесів розглядалися питання зі сфери міжнародного права, законодавства України, а також відбувалося моделювання правових ситуацій.

У тренінговій діяльності студенти виконували ігрові завдання щодо осмислення статей Загальної декларації прав людини (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015), ситуативні завдання щодо вирішення різних конфліктних ситуацій у соціальній сфері. Захід проходив в атмосфері конструктивного обговорення актуальних проблем студентського життя, що спонукає молодь до виявлення правової свідомості й правової культури.