Наукова діяльність | Кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин

Основні напрямки наукових досліджень:

  1. Дослідження впливу незамінних амінокислот на обмін речовин у молодняку ВРХ та м’ясну продуктивність тварин.
  2. Вивчення впливу комплексу незамінних амінокислот разом з вітаміном Е на фізіологічний стан, обмін речовин, ріст та розвиток, м’ясну та яєчну продуктивність перепелів.
  3. Дослідження імунобіологічної реактивності та пероксидаційних процесів за паразитарних хвороб тварин.
  4. Вивчення впливу аквахелатів селену, германію та кобальту на імунний, антиоксидантний захист в організмі молодняку перепелів та курей-несучок.

 

Затверджені в УКРНТІ напрями науково-дослідної роботи кафедри:

«Вивчити стимулюючий вплив препаратів синтетичного та біологічного походження на показники імунітету у тварин, підвищення їх м’ясної продуктивності та несучості птиці», номер державної реєстрації 01090003111.

«Фізіологічний стан та яєчна продуктивність птиці за впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е», номер державної реєстрації 0112U007741.

     «Вплив розчинів аквахелатів металів на організм сільськогосподарської птиці», номер державної реєстрації 0115U005327.

 

На кафедрі з 2010 по 2017 р. захищено 3 кандидатські дисертації:

Штепенко А.П. тема дисертації: «Фізіолого-біохімічне обгрунтування застосування сірковмісних амінокислот при вирощуванні телят».

Порошинська О.А.: тема дисертації: «Фізіологічне обґрунтування застосування лізину, метіоніну та треоніну для перепелів м’ясного напряму продуктивності».

Стовбецька Л.С. тема дисертації: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок під впливом комплексу амінокислот та вітаміну Е».

Над кандидатськими дисертаціями працюють:

Ємельяненко А.А. на тему дисертації: «Фізіологічне обґрунтування застосування аквахелатних розчинів Селену, Германію та їх комплексу на показники системи антиоксидантного захисту і резистентності в організмі перепелів».

Панько Я.І. на тему дисертації: «Фізіологічне обґрунтування застосування комплексу метіоніну з наноаквахелатами Цинку, Германію при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби».

Доцент Шмаюн С.С. працює над матеріалами до докторської дисертації на тему: «Механізми формування неспецифічної та імунобіологічної реактивності тваринного організму під впливом гельмінтів та їх корекція».

Ніщеменко М.П. - член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій у м. Києві – НУБіП України та у Білоцерківському НАУ.