Навчально-методичне забезпечення | Кафедри паразитології та фармакології

Підручники, довідники, монографії і посібники, видані співробітниками кафедри

Підручник:

1. Ветеринарна фармакологія / Г.О. Хмельницький, В.С. Хоменко, О.І. Канюка.– Харків: «Парітет» ЛТД, 1995. – 480 с.

 

Довідник:

1. Довідник з визначення гельмінтів тварин / С.І. Пономар, Н.М. Сорока, О.Д. Небещук, В.П. Гончаренко та ін.; за ред.. проф. С.І. Пономаря. – Біла Церква, 2015. – 296 с.

2. Довідник ветеринарних препаратів / О.І. Канюка, Н.В. Авраменко, О.С. Погорілий , Н.В. Козій. – Львів, 2011. – 487 с.

 

Посібник:

1. Пономар С.І. Словник паразитологічних термінів у ветеринарній медицині / С.І. Пономар, Н.М. Сорока, А.А. Антіпов. – Біла Церква, 2014. – 138 с.

2. Хоменко В.С., Хоменко Н.Р. Несовместимость, побочное действие лекарственных средств и мери помощи при отравлениях. - Киев. Издат. УСХА. - 1991. - 144 с.

 

Монографія:

1. Інфекційні та інвазійні хвороби кролів / Л.Є. Корнієнко, О.Б. Дом-бровський, С.І. Пономар, А.А.Антіпов.– Біла Церква, 2003.– 288 с.

 

Методичні рекомендації

1. Поширені в Україні паразитози-зоонози: особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби (методичні рекомендації) / [Ю.Г. Артеменко, Л.П. Артеменко, С.І. Пономар, О.Д. Небещук, О.М. Неволько, О.П. Литви-ненко, А.А. Антіпов, Л.В. Небещук]. – К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 118 с.

2. Пономар С.І. Диференціювання паразитів тварин за їх морфологічними ознаками (методичні рекомендації для підготовки студентів у аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації з напрямку “ветеринарна медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та “спеціаліст”) / С.І. Пономар, А.А. Антіпов. – Біла Церква, 2012. – 102с.

3. Пономар С.І. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Паразитологія та інвазійні хвороби тварин” у формі академічної історії хвороби (Для підготовки студентів у аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації з напрямку “ветеринарна медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та “спеціаліст”) / С.І. Пономар, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко. – Біла Церква, 2012. – 60 с.

4. Рекомендації щодо боротьби зі спірометрозною інвазією / Л.М. Соловйова, С.І. Пономар, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко. – Біла Церква, 2010. – 30 с.

5. Рекомендації з прижиттєвої діагностики олуланозу свиней  В.М. Горжеєв, В.Ф. Титаренко, В.П. Гончаренко та ін. – Біла Церква, 2001. – 8 с.

6. Сучасна діагностика трихінельозу (методичні рекомендації) / [Горжеєв В.М., Артеменко Л.П., Мартиненко Д.Л., Небещук О.Д., Неволько О.М., Литвиненко О.П.]. – К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 32 с.

7. Рекомендації щодо гельмінтологічних досліджень тварин / С.І. Пономар, Н.М. Сорока, О.П. Литвиненко та ін.– Біла Церква, 2008.– 78 с.

8. Використання лікарських рослин при паразитарних захворюваннях тварин та птиці. Методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини, фахівців ветеринарної медицини, слухачів післядипломного навчання, любителів та власників тварин /Білоцерків. держ. с.-г. ін-т; Ю.Г. Артеменко, Л.П. Артеменко, А.А. Антіпов, С.І. Пономар, Л.Ю. Якименко, О.С. Погорілий. – Біла Церква, 1994. — с. 68.

9. Ехінококоз гранульозний та мультилокулярний: поширення, проблеми діагностики, лікування та профілактики (методичні рекомендації) / [О.Д. Небещук, О.М. Неволько, О.П. Литвиненко, Л.П. Артеменко, Н.В. Букалова]. – К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 37 с.

10. Сучасний стан проблеми гельмінтозу-зоонозу ехінококозу (Методичні рекомендації для фахівців ветеринарної медицини, слухачів інституту післядипломного навчання, керівників та спеціалістів ветеринарної медицини, студентів та магістрантів факультетів ветеринарної медицини) / Л.П. Артеменко, О.Д. Небещук, О.П. Литвиненко. – К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 37 с.

11. Програма навчальної практики з дисципліни „Паразитологія та інвазійні хвороби тварин“ / С.І. Пономар, Ю.Г. Артеменко, Л.П. Артеменко, А.А. Антіпов.– Біла Церква, 2007.– 16 с.

12. Ветеринарна рецептура : Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини та слухачів ІПНКСВМ (за кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу) / Н.В. Авраменко, Н.В. Козій, Р.В. Підборська, В.С. Шаганенко. - Біла Церква, 2017. - 64 с.

13. Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних занять з ветеринарної фармакології. / В.С. Хоменко, Н.В. Авраменко, Н.В. Козій, Р.В. Підборська - Біла Церква, 2013. -70с.

14. Фармакологія: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету  ветеринарної медицини / В.С. Хоменко, О.С. Погорілий, Н.В. Козій. – Біла Церква, 2004. – 114 с.

15. Методичні вказівки до виконання програми навчальної практики з фармакології і фармакогнозії / В.С.Хоменко, Н.В. Авраменко, О.С.Погорілий, Н.В. Козій. – Біла Церква, 20-6. – 40 с.

16. Хіміотерапевтичні препарати у ветеринарній медицині: Методичні рекомендації для магістрів факультету ветеринарної медицини, слухачів ІПН та практичних спеціалістів / Н.В. Авраменко, О.С. Погорілий, Н.В. Козій, В.В. Ханєєв. – Біла Церква, 2009. – 55 с.

17. Фармакотерапія кормових дерматозів у дрібних тварин / В.І. Козій, В.В. Ханеєв, Н.В. Авраменко та ін.. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 18 с.

18. Регідратаційна терапія у дрібних тварин / В.І.Козій, С.В. Рубленко, Н.В. Козій, О.В. Піддубняк. – Біла Церква.- 31 с.

19. Озонотерапія у практиці ветеринарної хірургії : методичні рекомендації /  М.Г. Ільніцький, Р.В. Підборська, В.Л. Солодчук – Біла Церква, 2011. – 23с.

20. Рубленко М.В. Клініко-патогенетичне значення та корекція рівня оксиду азоту в тварин за хірургічної патології: науково-методичні рекомендації / М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко. – Біла Церква, 2011. – 21 с.

21. Нестероїдні протизапальні та імуномодулюючі засоби у ветеринарній медицині: методичні рекомендації / [М.В. Рубленко, О.Т. Куцан, В.Г. Андрієць, В.Л. Коваленко, С.Г. Матвієнко, В.С. Шаганенко, В.В. Мельников]. – Біла Церква, 2012. – 26 с.

22. Фармакологічна корекція репаративного остеогенезу: науково-методичні рекомендації / М.В. Рубленко, В.Г. Андрієць, В.С. Шаганенко, О.В. Ерошенко – Біла Церква, 2013. – 24 с.