Професорсько-викладацький склад | Кафедри епізоотології та інфекційних хвороб

Завідувач кафедри  Корнієнко Леонід Євгенович – д-р вет. наук, професор.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Теоретичні та практичні аспекти виготовлення гіперімунних сироваток (на моделі вірусів хвороби Ауєскі, геморагічної хвороби кролів і чуми м’ясоїдних)”. За весь період опубліковано більше 200 навчально-методичних праць.
У 2003 р. став лауреатом премії Української академії аграрних наук “За видатні досягнення в аграрній науці”, за видання літератури для ІПНКСВМ у 2005 р. нагороджений другою премією та Почесною грамотою Мінагрополітики України.

Викладає дисципліни – епізоотологія і інфекційні хвороби.

 

Ярчук Броніслав Миронович, канд. вет. наук, професор.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Некоторые вопросы эпизоотологии, минерального и белкового обмена при лейкозе крупного рогатого скота”
Автор більш 210 публікацій. За видання літератури для ІПНКСВМ у 2005 р. нагороджений другою премією та Почесною грамотою Мінагрополітики України.
Б.М. Ярчук нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1998 р.) та трудовою відзнакою “Знак Пошани” Мінагрополітики України (2002 р.).

Викладає дисципліни – епізоотологія та інфекційні хвороби.

 

 

Шульга Петро Гнатович, канд. вет. наук, доцент.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Роль абіотичних і біотичних факторів у виникненні та поширенні лейкозу великої рогатої худоби”
Опублікував понад 60 науково-методичних праць.

Викладає дисципліни – епізоотологія та інфекційні хвороби, хвороби бджіл, історія ветеринарної медицини.

 

 

 

Корнієнко Любов Миколаївна, канд. вет. наук, доцент.

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Разработка средств и методов лабораторной диагностики болезни Ауески”
За видання літератури для ІПНКСВМ у 2005 р. нагороджена другою премією та Почесною грамотою Мінагрополітики України.
Опубліковано 135 науково-методичних праць.

Викладає дисципліни – організація та економіка ветеринарної справи.

 

 

 

Тирсін Роман Володимирович, канд. вет. наук, доцент.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу інфекційного процесу при лейкозі великої рогатої худоби під впливом деяких біотичних факторів”.
За весь період опубліковано понад 80 навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни – менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині, епізоотологія та інфекційні хвороби.

 

 

 

 

Довгаль Олександр Володимирович, канд. вет. наук, доцент.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Особливості розвитку епізоотичного процесу та оздоровлення неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби господарств з використанням імуноферментного методу діагностики”. Опублікував 46 наукових праць.

Викладає дисципліни – епізоотологія та інфекційні хвороби, хвороби птиці.

 

 

 

Білик Сергій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мікобіота зерна кукурудзи та токсигенні властивості грибів родів Fusarium Link і AspergillusMicheli”.
Опубліковано понад 30 науково-методичних праць.

Викладає дисципліни – організація і економіка ветеринарної справи,епізоотологія та інфекційні хвороби.  

 

 

 

Царенко Тарас Михайлович, кан. вет. наук, доцент.

У 2007 р. захистив у кандидатську дисертацію на тему: “Обмін заліза і показники еритроцитопоезу у перепелів при лазерному та рентгенівському опроміненні інкубаційних яєць”.
Опублікував 53 науково-методичні публікації.

Викладає дисципліни – епізоотологія; менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині.

 

 

 

Федорченко Андрій Миколайович, канд. вет. наук, асистент.

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ̏Імунореактивність телят, щеплених протисальмонельозною вакциною, за умови застосування препарату Сел-Плекс з вітаміном C ̋
Опублікував 14 наукових праць.

Викладає дисципліни ‒ епізоотологія, організація і економіка ветеринарної справи.

 

Телефон кафедри: 39-83-87