Професорсько-викладацький склад | Кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Недашківська Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук
Напрям наукової діяльності: 

"Формування та оцінка обмежень і обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні”.

Коло наукових інтересів: обмеження та обтяження у землекористуванні, оцінка земель.

У 2008 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” та здобула кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.

На кафедрі працює з 2014 р.

У 2014 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Опублікувала понад 30 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Землеустрій", "Геодезія з основами землевпорядкування", "Геодезичні роботи при землеустрої"
Гамалій Ірина Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат географ. наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки людини та природи
Напрям наукової діяльності: 

«Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням (на прикладі Білоцерківського району Київської області)».

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

На кафедрі працює з 2014 року.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11. 00.11. - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Коло наукових інтересів: антропогенне ландшафтознавство, еколого-географічне картографування.

Проводить наукові дослідження з еколого-географічного аналізу і оцінювання водних ландшафтно-інженерних систем.

Опублікувала понад 110 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Рубльов Владислав Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор техн. наук, професор, академік Академії інженерних наук України
Напрям наукової діяльності: 

«Концепція і науково-технічні основи забезпечення якості сільськогосподарської техніки при поставці (в умовах ринкової економіки)».

Закінчив Таджицький сільськогосподарський інститут.

На кафедрі працює з 2017 року.

У 2001 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю  05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Коло наукових інтересів: засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Опублікував понад 240 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Карпенко Василь Григорович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Зміна родючості чорнозему типового і продуктивності ланки сівозмін під впливом різної глибини, способів обробітку і рівня удобрення в центральному Лісостепу України”.

На кафедрі працює з 2014 року.

Захистив кандидатську дисертацію в 1999 році за спеціальністю 06.01.01 - загальне землеробство.

Опублікував понад 60 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Геодезія", "Вища геодезія", "Основи наукових досліджень в агрономії".
Бакай Віктор Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Генеральний директор ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР».

Викладає дисципліни: 
"Фотограмметрія", "Цифрові плани і карти".
Усенко Олег Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент