Вивчаємо процеси життєдіяльності здорового організму тварини під час навчальної практики

 

На кафедрі нормальної та патологічної фізіології тварин з 19 березня по 07 квітня навчальну практику проходили студенти 2 курсу ФВМ. Її основною метою є вивчення процесів життєдіяльності здорового організму тварини, дослідження закономірностей функцій різних систем під час взаємодії із навколишнім середовищем та залежно від умов  утриманням.

Під час дослідження тварин в умовах віваріуму БНАУ студенти засвоюють техніку дослідження функціонування різних систем організму. Студенти освоюють методи фіксації та техніку безпеки під час дослідження тварин. Опрацьовують методику взяття крові у тварини, техніку досліджень різних систем організму, проведення термометрії.

У навчальній лабораторії кафедри викладачі ознайомлюють студентів з дослідженням системи крові. Вони відпрацьовують техніку підготовки камери Горяєва для визначення кількості еритроцитів і лейкоцитів, методику їх підрахунку. Крім того, в науково-дослідній лабораторії кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин студенти визначають уміст гемоглобіну в крові за допомогою фотоелектроколориметра та за методом Салі, оволодівають методикою визначення груп крові й резус-фактора в людини. Отримані результати досліджень студенти фіксують у робочому зошиті з навчальної практики.

Під час навчальної практики студенти також освоюють техніку приготування та фарбування мазків крові, виводять лейкограму та вивчають морфологічні особливості різних форм лейкоцитів.

Навчальна практика з фізіології тварин дозволяє закріпити теоретичні знання, удосконалює навички дослідження функціонування різних систем організму та лабораторних методів дослідження крові.

 

Стовбецька Л.С., Порошинська О.А., кандидати вет. наук, асистенти

Саморай М.М., канд. біол. наук, доцент