Безпечність харчових продуктів: співпраця державних службовців, науковців-ветсанекспертів та провідних лікарів ветеринарної медицини

 

23 лютого на базі НМЦ «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України відбувся практичний семінар-тренінг «Впровадження системи НАССР на підприємствах харчової галузі України – забезпечення безпечності харчових продуктів».

У семінарі взяли участь представники Держспоживслужби України, а саме: начальник Об’єднання ветеринарної медицини в м. Київ, канд. вет. наук Савчук Г.В., головні спеціалісти відділу безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Ротаєнко Л.Ф., Вітюк О.О., Дрига В.С., Дерев’янко Д.Я.; завідувач патоморфологічним відділом ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, канд. вет. наук Ложкіна О.В., представники ДП «УкрНДНЦ», науково-педагогічні працівники ФВМ вищих навчальних аграрних закладів України.

На практичному семінарі тренінгу розглянуті питання щодо особливостей упровадження системи НАССР на підприємствах харчової галузі України, основні положення вітчизняної і міжнародної нормативно-правової бази щодо вимог безпечності харчових продуктів та кормів для тварин, сучасні тенденції щодо впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів згідно з вимогами міжнародних стандартів.

На семінарі були представлені навчально-методичні розробки НПП кафедр ветеринарно-санітарної експертизи ІПНКСВМ та ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патанатомії імені Й.С. Загаєвського БНАУ для навчання спеціалістів за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та підвищення кваліфікації слухачів післядипломної освіти – провідних лікарів ветеринарної медицини, які здійснюють контроль на переробних підприємствах України.

Друга частина практичного семінару-тренінгу присвячена набуттю практичних навиків під час запровадження системи НАССР, де кожному учаснику семінару були роздані національні стандарти харчових продуктів та пакет документів щодо встановлення опису харчових продуктів, складання переліку потенційних небезпечних чинників, проведення їх аналізування, виявлення ступеня ризику та опис плану НАССР.

 

Богатко Н.М., завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи ІПНКСВМ БНАУ,
канд. вет. наук, доцент,  модератор практичного семінару-тренінгу