До 130 річниці від Дня народження М.І. Вавілова

 

30 листопада співробітники наукової бібліотеки БНАУ спільно з НПП кафедри генетики селекції і насінництва та студентами агробіотехнологічного факультету провели наукові читання, присвячені 130-й річниці від Дня народження М.І. Вавілова – вченого-генетика, основоположника сучасної наукової селекції.

Завідувач відділу наукової бібліотеки Бєлєнька Т.П. презентувала життєвий і науковий шлях академіка Вавілова М.І., також було організовано виставку-персоналію, присвячену 130-річчю від дня народження. Всі присутні були вражені геніальністю та складною долею вченого зі світовим ім’ям. Микола Іванович, прагнучи довести необхідність генетики як науки, здатної створювати нові сорти рослин, що врятують людство від голоду і задовольнять зростаючі потреби населення в продуктах харчування сам помер від голоду у сталінських катівнях Гулага.

Студенти агробіотехнологічного факультету селекційних груп 1-6 курсів презентували доповіді про діяльність М.І. Вавілова. Янчевська Олександра студентка 4 курсу, під керівництвом Лозінського М.В., підготувала доповідь про екпедиції М.І. Вавілова за 1924-1933 роки та величезний внесок вченого для селекції – це використання генетичних ресурсів усіх культурних рослин і їхніх диких родичів, що актуальне і по цей час, так як саме генетичні ресурси рослин є джерелом корисних ознак для створення нових сортів сільськогосподарських культур.

Серватинська Дар’я, Нікітчук Катерина і Поліщук Ярослав студенти 3 курсу, під керівництвом Кубрак С.М., презентували доповіді про наукові здобутки вченого як безцінний науковий скарб, про закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, який М. І. Вавілова сформулював ще у 1920 р. та дав початок новому напрямку – порівняльній генетиці. Цей закон прогнозує пошук визначених форм культурних рослин і тварин. Можна цілеспрямовано шукати ще не відомі у даного організму форми, знаючи характер мінливості одного або декількох близьких видів, але вже відкриті у його таксономічних родичів, що має велике значення для селекційної практики до цього часу.

Старинець Катерина студентка 4 курсу, під керівництвом Сабадин В.Я., презентувала центри різноманітності та походження культурних рослин за М.І. Вавіловим. Вчений визначив 7 основних географічних центрів, які пов’язані з осередками давніх цивілізацій, це підказало вченим, де можна шукати різноманітний вихідний матеріал для селекційної роботи.

Гнип Діана студентка 1 курсу, під керівництвом Шубенко Л.А., доповіла про вклад М.І. Вавілова у світову науку, що дозволило підвищити врожайність сільськогосподарських культур та усунути тим самим недостачу продуктів харчування для жителів нашої країни і всього людства. Вчений присвятив своє життя вивченню і вдосконаленню сортів пшениці, зернових та інших хлібних культур, які годують населення всього світу.

Хоменко Євгеній, студент 3 курсу, під керівництвом Шох С.С., доповів про імунітет рослин, як теорію, що втілена у практику. В умовах інтенсивного рослинництва на формування урожайності негативно впливають хвороби і шкідники. Завдяки імунітету рослин і селекції на стійкість досягнуто успіхів у вирішенні цієї проблеми. У нашій країні фундатором учення про імунітет рослин є саме М.І.Вавилов.

Наукові читання були інформативними та цікавими для всіх присутніх. М.І. Вавілов віддав усю свою енергію для підняття сільського господарства на новий рівень, що є яскравим прикладом для наслідування. Деякі студенти вперше дізналися про складний життєвий шлях видатного вченого. Студенти, які готували доповіді, дізналися про цікаві факти та відкриття М.І. Вавілова, які можуть використати на заняттях з селекції та отримали неоціненний досвід виступу перед аудиторією.

 

Завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва М.В. Лозінський, доцент кафедри В.Я. Сабадин