«Добробут тварин – безпечна продукція»: за партнерської допомоги Compassion in World Farming (США), навчальний посібник вийшов у світ

 

Всесвітня організація з охорони тварин (WSPA), у співдружності з ветеринарним факультетом Брістольского університету (Англія), впродовж останніх 50 років займаються розробкою наукових досліджень з питань добробуту тварин. У цих дослідженнях велика увага приділяється таким поняттям як добробут (шлях до правильного розуміння тварин); етика (вчинки людей щодо тварин); право добробуту (правила поводження людей з тваринами – законодавчий захист). Всесвітня ветеринарна асоціація (2000 р.) визнала добробут тварин як наукову дисципліну, що включає прикладні аспекти етології, біоетики, поняття страждання і добробуту. Часто як спеціалісти, так і господарі забувають, що тварина – це жива істота, яка існує за властивими їй законами.

За Болонською системою підготовки біотехнологів та лікарів ветеринарної медицини передбачено вивчення курсу етології, добробуту тварин як таких, що доповнюють проблеми виробництва безпечної продукції шляхом забезпечення здоров'я тварин, у тому числі за використання інтенсивних технологій. Названі дисципліни входять у комплекс профілактичних дисциплін, таких як: ветеринарна етологія, гігієна тварин, ветеринарна санітарія, профілактична токсикологія, ветеринарно-санітарна експертиза.

Дисципліни «Добробут тварин», «Ветеринарна етика», «Ветеринарна етологія» вже декілька років поспіль викладаються на ФВМ та БТФ Білоцерківського НАУ. Розроблені відповідні навчальні програми, створені навчальні посібники та методичні вказівки, що впроваджуються у щоденну практичну роботу наших студентів.

Новий навчальний посібник «ДОБРОБУТ СВИНЕЙ – ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ» якраз і направлений для поглибленого вивчення даної дисципліни студентами вищеназваних факультетів (ОР «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини та біотехнологічного факультету денної та заочної форм навчання).

У посібнику викладені матеріали добробуту свиней: вимоги до систем, способів та методів утримання тварин з точки зору принципу «п’яти свобод». Викладено проблеми добробуту за використання надінтенсивних технологій у свинарстві та вплив добробуту свиней на якість їх м’яса.

Укладачами навчального посібника є, переважно, науковці Білоцерківського НАУ – професори: Лясота В.П., Козій В.І., професор Засєкін Д.А. (НУБіП); доценти: Малина В.В., Гришко В.А., Балацький Ю.О., Богатко Н.М.; консультант CIWF (США) – Богачик О.Г.

Посібник вийшов у світ завдяки партнерській допомозі Compassion in World Farming (США).

 

Професори Лясота В.П., Козій В.І.