Дисципліни | Кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів

Харчова хімія

Проблеми та безпеки харчових продуктів

Технологічна безпека продуктів забою тварин

Технохімічний контроль якості і безпеки харчових продуктів

Технохімічний контроль у переробній галузі

Теоретичні основи технології харчових виробництв

Основи холодильних технологій

Відходи тваринництва та їх переробка

Процеси і апарати  харчових виробництв

Технологічне обладнання галузі

Біотехнології у виробництві харчових продуктів

Харчові добавки та інгредієнти

Основи фізіології та гігієни харчування

Технологія якості переробки риби

Безпека та якість продукції аквакультури

Харчова хімія рибопереробної промисловості

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології переробки молока та м'яса

Екологічна стандартизація і сертифікація

Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на природне середовище