Дисципліни | Кафедри екології та біотехнології

Екологічні основи безвідходних виробництв

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Біотехнологія

Екологічна токсикологія

Біотехнологія гідробіонтів

Біотехнологія у ветеринарній медицині

Водна токсикологія

Біоіндикація водойм

Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології

Екологія в тваринництві

Агроекологія

Утилізація і рекуперація відходів

Основи мінімізації забруднення екосистем

Екологія БАР

Екологія виробництва кормових ресурсів

Сучасні біотехнології та біобезпека

Екологія ветеринарних препаратів та кормових добавок

Біотехнологія виробництва харчових продуктів

Відходи тваринництва та їх переробка