Дисципліни | Кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

Дисципліни:

«Технологія продуктів забою тварин»,

«Технологія переробки продукції тваринництва»,

«Стандартизація продукції тваринництва»,

«Технологія виробництва молока і молочних продуктів»,

«Технологія м’яса і м’ясопродуктів»,

«Технологія обладнання цехів по переробці продукції тваринництва», «Матеріалознавство»,

«Технічна механіка»,

«Інженерна графіка»,

«Науковий супровід досягнень у тваринництві»,

«Технохімконтроль якості і безпеки харчових продуктів»,

«Технологія галузі»,

«Оптимізація технологічних процесів і енергорезурсозберігання при переробці молока»,

«Теоретичні основи технологій харчових виробництв»,

«Основи фізіології та гігієни харчування»,

«Фізико-хімічні основи переробки молока»,

«Процеси і апарати харчових виробництв»,

«Науковий супровід досягнень у тваринництві»,

«Біологія продуктивності с.-г. тварин»,

«Харчові технології»,

«Основи холодильних технологій»,

«Технологічне обладнання галузі»,

«Технологічні розрахунки в переробній галузі»

«Теплотехніка»

«Контроль якості та безпечності продукції тваринництва»,

«Харчові добавки та інгредієнти»

«Метрологія, стандартизація і сертифікація».