Наукова діяльність | Кафедри іхтіології та зоології

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ІХТТІОЛОГІЇ ТА ЗООЛОГІЇ

  • Обґрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання
    • Державний реєстраційний номер 0116 U 005809

 

  • Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб
    • Державний реєстраційний номер 0117 U 003153

 

  • Моніторинг стану іхтіофауни басейну річки Рось з урахуванням ступеню змін кліматичного, гідрохімічного та гідрологічного режимів

 

  • Відтворення об’єктів декоративної аквакультури та аналіз експлуатації акваріумів різних типів із дослідженням іхтіофауни та водної рослинності

 

НАУКОВІ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО

- Наукове обґрунтування охорони, відтворення та збереження рідкісних та зникаючих видів риб в умовах Карпатського біосферного заповідника.

- Наукове обґрунтування штучного відтворення цінних видів риб у повносистемних різнопрофільних рибницьких господарствах.

- Біологічне обґрунтування створення та використання штучних нерестовищ для окремих видів аборигенної іхтіофауни р.Рось.

- Біолого-рибницьке обґрунтування негативного впливу окремих видів риб вселенців на аборигенну іхтіофауну р.Рось.

- Морфологічна оцінка особливостей внутрішньої будови прісноводних риб.

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ