Наукова діяльність | Кафедри технології виробництва молока і м’яса

Наукова діяльність

Сучасними напрямами наукових досліджень вчених кафедри є:

  • розробка і впровадження енергоресурсозберігаючих технологій виробництва молока та їх вузлових елементів на реконструйованих і нових молочних фермах великої рогатої худоби і в козівництві; 
  • адаптація існуючих та розробка нових енергоресурсоощадних технологій виробництва яловичини, баранини, кролятини та іншої продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах різних розмірів і різних форм власності;
  • розробка системи вирощування, годівлі та утримання коней різного напряму використання;
  • розробка інтенсивних технологій вирощування молодняку овець;  інтенсифікація технології виробництва продукції бджільництва.

Наразі розробленні та пропонуються до впровадження у виробництво: інвестиційний проект «Створення виробничого (навчально-виробничого) модуля молочної ферми на 400 корів» – доц. Борщ О.В.; науково-методичні рекомендацій, затверджені Науково-технічною Радою МінАПК «Технологічний проект створення спеціалізованої товарної ферми з рентабельного виробництва яловичини за технологією м’ясного скотарства:– доц. Т.А. Донченко; «Методичні рекомендації щодо поетапного переоснащення діючих ферм та їх переходу на енергоресурсозберігаючі технології рентабельного виробництва високоякісного молока» - доц.. О.В.Борщ (у співавторстві); «Методичні рекомендації щодо використання кормових столів різноманітної конструкції для годівлі дійних корів та первісток» – доц. О.В. Борщ О.В., О.А. Пацеля; «Рекомендації з оцінки вгодованості корів молочних порід в умовах безприв’язного утримання» - асистент О.О.Борщ, доц. О.В. Борщ, тощо.

У 2016-2017 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри на чолі з доктором с.- г. наук, професором Луценко М.М. виконується проект прикладного дослідження на тему «Розроблення новітніх об’ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини», який отримав високу оцінку експертної комісії та здобув перемогу по Міністерству освіти і науки України.