Навчально-методичне забезпечення | Кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

1. Мерзлов С.В. Стандартизація продукції тваринництва: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів біолого-технологічного факультету з модуля «Зміст. Структура та розробка ДСТУ на продукцію тваринництва» / С.В. Мерзлов, А.Г. Вовкогон [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – 20 с.

2. Мерзлов С.В. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів біолого-технологічного факультету 8.09010201 – магістр / С.В. Мерзлов, В.Г. Герасименко. – Біла Церква. - 25 с.

3. Гребельник О.П. Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по темі «Конструкційні матеріали» для студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього рівня «Бакалавр» за кредитно-трансферною системою навчання / О.П. Гребельник, С.В. Мерзлов,  В.М. Надточій. – Біла Церква, 2016. – 12 с.

4. Гребельник О.П. Матеріалознавство: Методичні вказівки для практичних занять студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього рівня «Бакалавр» за кредитно-трансферною системою навчання / О.П. Гребельник, С.В. Мерзлов, В.М. Надточій, Г.П. Калініна. – Біла Церква, 2017. – 38 с.

5. Наріжний С.А. Теоретичні основи  технології харчових виробництв: Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять в умовах ННДЦ та в аудиторії студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / С.А. Наріжний. -  Біла Церква, 2014. – 79 с.

 6. Калініна Г.П. Оптимізація технологічних процесів і енергозберігаючих технологій при переробці молока. Системний аналіз технологічних процесів: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 8.09010201 «магістр» за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» напряму підготовки 6.090102 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва всіх форм навчання / Г.П.Калініна. Біла Церква: БНАУ, 2016. – 30 с.

 7. Калініна Г.П. Оптимізація технологічних процесів і енергозберігаючих технологій при переробці молока. Системний аналіз технологічних процесів: Зошит для виконання самостійної розрахункової роботи. - Біла Церква: БНАУ, 2016. - 20 с.

 8. Калініна Г.П. Технологія молока та молочних продуктів: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів біолого-технологічного факультету денної, заочної та скороченої форм навчання . Розділ «Розрахунок продуктів. Питні види молока» / Г.П.Калініна, О.П.Гребельник, В.М.Надточій. - Біла Церква: БНАУ, 2016. - 16 с.