Навчально-методичне забезпечення | Кафедри хімії

Основні підручники та посібники видані співробітниками кафедри

 1. Кононский А.И. Гистохимия – К.: Вища шк., 1976. – 279 с.
 2. Кононский А.И. Органическая химия – К.: Сільгоспосвіта, 1994. – 526 с.
 3. Кононський О.І. Органічна хімія – К.: Дакор, 2003.–  568 с.
 4. Кононский А.И. Биохимия животных – К.: Вища шк., 1984. – 416 с.
 5. Кононский А.И. Биохимия животных – М.: Колос, 1992. – 526 с.
 6. Кононський О.І. Біохімія тварин – К.: Вища шк., 1994. – 439 с.
 7. Кононський О.І. Біохімія тварин. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 2006. – 454 с.
 8. Кононский А.И. Физическая и коллоидная химия – К.: Вища шк., 1986. – 312 с.
 9. Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія. Підручник. – 2-е вид. доп. і випр.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 312с.
 10. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.I. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології. Навчальний посібник. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 с. 
 11. Цехмістренко С.І., Кононський О.І. Біохімія молока та молокопродуктів: Навч. посіб. / С.І. Цехмістренко, О.І.Кононський. – Біла Церква, 2014. – 168 с.
 12. Цехмістренко С.І., Цехмістренко О.С. Біохімія м’яса та м’ясопродуктів: Навч. посіб. / С.І. Цехмістренко, О.С Цехмістренко. – Біла Церква, 2014. – 192 с.
 13. Кононський О.І. Органічна хімія. Практикум. – К.: Вища школа, 2002.– 248 с.
 14. Цехмістренко С.І., Кононський О.І., Цехмістренко О.С.  Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. Практикум: Навч. посіб. – Біла Церква, 2011. – 216 с.

http://copycrm.femedia.ru/uploads/72/45___/0___/1___/2___/02___/6.jpg

 


Для забезпечення самостійної роботи студентів створені “Методичні вказівки”  із різних модулей


Науковці кафедри (О.І. Кононський, С.І. Цехмістренко) є співавторами ряду Програм навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів та спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації: 

 

 • Біохімії тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. “Ветеринарна медицина” (К: Аграрна освіта, 2006. – 13 с.)
 • Біохімії тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” (К.: Аграрна освіта, 2008. – 13 с.)
 • Біохімія «Харчові технології та інженерія» (К.: 2010. – 16 с.).
 • Хімія. "Агрономія" (К.: 2010. – 20 с.)
 • Органічна, біологічна та фізколоїдна хімія. “зооінженерія”  (К:, “Вища школа”, 1999. – 23 с.)
 • Органічна хімія. “Ветеринарна медицина” (К.: Вища школа, 1999. – 17 с.)
 • Органічна хімія. «Водні біоресурси» ( К.: Аграрна освіта, 2006. – 15 с.)
 • Біохімія кормів і кормових добавок.–“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” ( К.:"Аграрна освіта", 2005. – 11с.)