Навчально-методичне забезпечення | Кафедри іноземних мов

Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на інтенсифікацію навчального процесу.
На різних факультетах університету фахівцями кафедри викладаються такі мови, як: англійська, німецька, французька, латинська, китайська.
Викладачі кафедри складають нові розробки вправ з граматики, лексичного матеріалу, актуальних розмовних тем для студентів І – ІІ курсів таких спеціальностей як: агрономія, садово-паркове господарство, геодезія та землеустрій (Велика К.І.); право (Лобачова С.В.,) ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (Шмирова О.В., Марчук В.В., Зелінська В.А., Будугай О.Д., Носенко М.М.), технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Шмирова О.В.), для студентів І – ІУ курсів зі спеціальності філологія (Носенко М.М., Рєзнік В.Г., Боньковський О.А., Будугай О.Д., Тимощук А.В.). Особлива увага приділяється розробці навчальних програм із застосуванням комп’ютерних технологій при викладанні іноземних мов.
Із метою максимального наближення навчально-методичної роботи кафедри до специфіки факультетів БНАУ кафедрою іноземних мов встановлено тісний зв’язок із профілюючими кафедрами по підбору і рекомендації спеціальної літератури для навчальної і самостійної роботи студентів.
Перехід на кредитно-трансферну систему навчання сприяє формуванню нової генерації кваліфікованих фахівців, які забезпечать конкурентноспроможність ринку праці в оновленому суспільстві; дозволить сформувати передумови для входження освіти України до єдиного Європейського співтовариства.
З 2016 року кафедра приєдналась до роботи з формування та розміщення електронних версій навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі дистанційного навчання MOODLE – Modular Object-Oriented Dynamic learning Environment. Застосування комп'ютерних технологій дозволяє створити єдине робоче середовище, доступне для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, здобувачів вищої освіти, адміністрації.
Члени кафедри організовують і проводять мистецько-виховні заходи філологічного спрямування, висвітлюють ці події на сайті БНАУ та в ЗМІ міста.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації.