Навчально-методичне забезпечення | Кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин

Методичні розробки

1. Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки і робочий зошит для самостійної підготовки ЛПЗ студентами біолого-технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини і екстернатної форми навчання. Частина І. Наукові основи годівлі тварин.

2. Робочий зошит та методичні вказівки для самопідготовки з курсу „Годівля с.-г. тварин” для студентів біолого-технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини. Частина ІІ.

3. Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні розробки курсової роботи для студентів біолого-технологічного факультету

4. Робочий зошит та методичні вказівки для лабораторно-практичних занять і самостійної підготовки з курсу „Годівля риб” для студентів екологічного факультету.

5. Методичні рекомендації і робочий зошит з дисципліни „Годівля тварин” для виконання практичних занять та організації самостійної роботи студентами факультету ветеринарної медицини.

6. Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки і робочий зошит для лабораторно-практичних занять студентів біолого-технологічного факультету денної і заочної форм навчання. ОР 8.090102 магістр

7. Робочий зошит з дисципліни «Зберігання та контроль якості кормів» для проведення практичних та самостійних занять  студентів біолого-технологічного факультету

8. Основи фахової діяльності. Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання практичних занять з дисципліни для студентів біолого-технологічного факультету за напрямом підготовки 6.090102 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

9. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни “Годівля високопродуктивних тварин” для спеціалістів та магістрів біолого-технологічного факультету

10. Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні розробки курсової роботи для студентів факультету ветеринарної медицини.

11. Норми годівлі сільськогосподарських тварин. Довідниковий матеріал з курсу «Годівля с.-г. тварин» для студентів БТФ та ФВМ / В.С. Бомко, С.П. Бабенко, М.М. Сломчинський та інші // Біла Церква, 2008 – 142 с.

12. Основи технології комбікормового виробництва. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» зооінженерного профілю за спеціальностями 6.090102, 7.090102, 8.090102 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Л.С. Дяченко, В.С. Бомко, Т.Л. Сивик // Біла Церква, 2015. – 306.

13. Годівля сільськогосподарських тварин: Підручник / В.С. Бомко, С.П. Бабенко // Київ «Аграрна освіта» 2010. – 278 с.