Навчально-методичне забезпечення | Кафедри технології виробництва молока і м’яса

Книги, підручники, посібники, монографії:

 1. Потѐмкин Н.Д. Основы практики племенного разведения сельскохозяйственных животных. – М.: Жизнь и знание, 1933. – 136 с.
 2. Соловьѐв А.А. Повышение жирномолочности коров. – М.: Сельхозгиз, 1952.– 289 с.
 1. Бірюкова К.С. Білоголова українська порода . В. кн..: Племінна робота з породами великої рогатої худоби / За ред.М.А. Кравченка. - К., 1963. – С. 272–292.
 2.  Скотоводство / Е.А.Арзуманян, А.П.Бегучев, А.А.Соловьѐв, Б.В.Фандев. – М.: Колос, 1970, 1978. – 334 с.
 3. Контроль за годівлею сільськогосподарських тварин / П.В Лазаревич., В.І Бала. – К.: Урожай, 1975. – 160 с.
 4. Технология производства молока на промышленной основе / Э.И.Админ, Е.Н.Зюнкина, Б.А.Корсун и др. К.: Урожай, 1983. – 168 с.
 5. Довідник начальника молочного комплексу / Є.І.Адмін, В.І.Бала, М.М.Лотош та ін. – К.: Урожай, 1986. – 184 с.
 6. Операційні технології виробництва молока / Е.З.Петруша, А.А.Бондар, О.В.Борщ та ін. – К.: Урожай, 1988. – 200 с.
 7. Клименко П.Д., Кононенко О.І., Федоров В.П.. / Основи землеробства і тваринництва: Підручник для учнів середніх спеціальних навчальних закладів. - 3-є  видання. - К.: Вища школа, 1991. – 350 с.
 8. Настільна книга сільського господаря (фермера) / М.Я. Молоцький, О.Г. Денисенко. В.В. Юрчишин, Є.І. Адмін, О.В. Борщ та ін. – К.: Урожай, 1993, 1995. – 575 с.
 9. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: Підручник / В.І.Костенко, Й.З.Сірацький, Є.І.Адмін та ін. – К.: Урожай, 1995. – 472 с.
 10. Бугаї-плідники в селекції молочної худоби / М.І.Бащенко, А.М.Дубін, Н.Попова та ін. – Київ: Фітосоціолоцентр, – 2004. – 199 с.
 11. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи. / Дубін А.М. – К., 2005. – 436 с.
 12. Скотарство і технологія виробництва та переробки молока та яловичини / Ю.Д. Рубан, О.В. Борщ, О.Г. Сирота, М.П. Хоменко.– К.: Мета, 2003.–368 с.
 13. Практикум з розведення сільськогосподарських тварин / М.З.Басовський, А.М.Дубін, А.І.Коваль та ін. – Луганськ, 2006. – 324 с. 
 14. Племінна робота. Довідник / М.З.Басовський, В.П. Буркат, М.В.Зубець, В.І.Бала, В.П.Федоров та ін. За ред. М.В.Зубця, М.З.Басовського. – К.: ВНА  «Україна», - 1995. – с. 269-290, 323-361.
 15.  Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії: Підручник для викладачів і студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних сільськогосподарських закладів ІІІ –ІУ рівнів акредитації / Т.В.Засуха, М.В. Зубець, В.П.Федоров, Й.З. Сірацький. – К: Аграрна наука, 1999. – 510 с.
 16. 70 років кафедрі технології виробництва та переробки молока і м’яса / В.І.Бала, В.П. Федоров, А.М. Дубін. – Біла Церква, 2004. - 31 с.
 17. Міжпородне схрещування в популяції молочної худоби: монографія/ [Дубін А.М., Афанасенко Ю.В., Коваль А.І., Кудлай І.М.]/За ред. С.Ю.Рубана.- К.:Наук. Світ, 2009.170 с.
 18. Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва./В.І.Бала, Т.А. Донченко, І.Ф. Безпалий, А.А. Карченков. – Вінниця: Нова книга, 2009. -272 с.
 19. Технологія виробництва продукції бджільництва//С.Ф. Разанов, І.Ф. Безпалий, В.І. Бала, Т.А. Донченко. – К.: Аграрна наука, 2010. - 277 с.
 20. Біолого-технологічному факультету- 75. Історія і сучасність (1932-2007) /За ред. В.С. Бомка, В.І. Бали. – Біла Церква, 2007. - 272 с.
 21. Засоби малої механізації в тваринництві: посібник /[Колектив авторів]; за ред.. В.І.Кравчука./В.І.Кравчук, М.М. Луценко та ін.: Міністерство аграрної політики та прод-ва України; УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого. – Дослідницьке, 2012. - 168 с.
 22. Машини і обладнання для тваринництва і птахівництва: /[Колектив авторів]; за ред.. В.І.Кравчука./В.І.Кравчук, М.М. Луценко та ін.: Міністерство аграрної політики та прод-ва України; УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого. – Дослідницьке, 2009. – 207 с. 
 23. Машини і обладнання для заготівлі та приготування кормів /[Колектив авторів]; за ред.. В.І.Кравчука. /В.І.Кравчук, М.М. Луценко та ін.: Міністерство аграрної політики та прод-ва України; УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого. – Дослідницьке, 2009. -136 с. 
 24. Биотехнические системы в животноводстве: монография / Л.В. Погорелый, М.М. Луценко //Киев: «Урожай», 1992. – 344 с.
 25. Перспективні технології виробництва молока / М.М.Луценко, В.В. Іванишин, В.І. Смоляр // Київ: Академія, 2006.-191 с.
 26. Прогресивні технології заготівлі, приготування і роздавання кормів / В. І. Кравчук, М.М. Луценко, М.П.Мечта // Київ: «Фенікс», 2008 – 103 с.
 27. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) / С. Ю. Рубан, О. О. борщ, О. О. борщ та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2-17 – 172 с.

Наукові статті в зарубіжних виданнях

 1. Донченко Т.А. Регламентированное подсосное выращивание телят как фактор интенсификации мясного скотоводстве / Сб. статей – Аграрная наука сельскому хозяйству, Барнаул , 2015 – 116 с.
 2. Пирова Л. В. Влияние разных уровней и источников селена в рационе на баланс минеральных веществ в организме свиней / Сб. статей – Аграрная наука сельскому хозяйству, Барнаул , 2015 – 165 с. 
 3. Косиор Л.Т. Молочная продуктивность коров при различных способах содержания и доения / Сб. статей – Аграрная наука сельскому хозяйству, Барнаул , 2015 – 138 с. 
 4. Борщ А. В. Косіор Л.Т. Влияние продолжительности выполнения подготовительных операций на эффективность доения коров доильном зале. Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул: РИО АГАУ– 2015. С. 138-139. – 2014. С. 102-104. 
 5. Борщ А.В., Косіор Л.Т Влияние технологи доения коров на показатели качества молока Международная научно-техническая конференция  «Научно- технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» Республика Беларусь г. Минск, 16-17 октября 2013 г.  
 6. Косіор Л.Т Молочная продуктивность коров при различных способах содержания и доения / Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул: РИО АГАУ– 2015. С. 138-139. 
 7. Борщ А.В., Косіор Л.Т Особенности адаптации высокопродуктивных коров к доению на установке «Параллель» Матер. ХУІ Международного симпозиума по машинному доению. – Беларусь. Гомель. 27-29 июня 2012 г. С. 185 – 189.
 8. Пирова Л.В.  Молочная продуктивность коз зааненськой породы в зависимости от возраста в лактациях / Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул: РИО АГАУ, 2016. с. 160-162
 9. Косиор Л.Т. Адаптация коров голшинской породы к доению на установке «Параллель» в зависимости от лактации и уровня продуктивности / Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул: РИО АГАУ, 2016. с. 133-137.
 10. Пирова Л.В., Косиор Л.Т. Продуктивность откормочного молодняка овец в зависимости от уровня органического селена в рационе Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул: РИО АГАУ, 2017. – С. 181–183. Фахове видання.
 11.  Пірова Л. В.  Хімічний, мінеральний і амінокислотний склад м’яса свиней за введення селеновмісних добавок у раціон /Л. В. Пірова, Л. Т. Косіор, Ю. О. Машкін, І. О. Ластовська // Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 223-229.