Оголошується прийом до аспірантури за державним замовленням та за контрактом на 2018 рік

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок буджетного фінансування у 2018 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок буджетного фінансування у 2018 році

 

Аспірантура: з відривом та без відриву від виробництва:

051 Економіка (08.00.03 – економіка та управління національним господарством);

073 Менеджмент (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК);

101 Екологія

201 Агрономія (06.01.05 – селекція і насінництво; 06.01.09 – рослинництво; 06.01.01 – загальне землеробство);

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва (06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва: 03.00.04 – біохімія; 03.00.20 – біотехнологія; 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів; 06.02.01 – розведення та селекція тварин);

211 Ветеринарна медицина (03.00.13 – фізіологія людини і тварини; 16.00.01 – діагностика і терапія тварин; 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин; 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; 16.00.05 – ветеринарна хірургія; 16.00.07 – ветеринарне акушерство);

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія; 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) заяву вступника на ім’я ректора;

2) копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома (оцінними відомостями – за бакалаврат і за п’ятий курс вузу чи за магістратуру);

3) копію паспорта;

4) копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює той, хто вступає);

5) особовий листок з обліку кадрів з фотографією 6х4 (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює той, хто вступає);

6) ідентифікаційний номер (ксерокопія довідки податкової адміністрації);

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У;

8) список і копії опублікованих наукових праць;

9) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

10) сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності);

11) направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта;

12) дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документи подаються у паперовій папці з зав’язками.

 

Прийом документів здійснюється: з 17 серпня по 31 серпня 2018 року

Вступні іспити будуть проводитися: з 04 вересня по 10 вересня 2018 року

За довідками звертатись: 09117, м. Біла Церква, Київської області, Соборна площа, 8/1,

Відділ докторантури та аспірантури, телефон (04563) 3-66-73; 3-11-49.