Освітні програми

Місія університету

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління для сфери аграрного виробництва шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.

 

                                    

 

Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті

Каталог освітніх програм підготовки бакалаврів у 2018-2019 навчальному році

Каталог освітніх програм підготовки магістрів у 2018-2019 навчальному році

Довідник користувача "Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система"