ENG | УКР |

Поповнюємо книжкові фонди бібліотеки разом

Грунтознавство з основами геології: практикум / Л.М.Карпук, О.В.Крикунова, М.В.Капштик та ін.; за ред. Л.М.Карпук. –  Біла Церква, 2016. – 96 с.

Практикум з грунтознавства з основами геології підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни “Грунтознавство з основами геології” призначений для вивчення студентами процесів утворення мінералів та гірських порід, їх складу та властивостей, впливу на процеси грунтоутворення і формування родючості грунтів.

 

Колектив наукової бiблiотеки БНАУ висловлює щиру подяку авторському колективу,
за передане до бiблiотечного фонду видання, в кiлькостi 50 примiрникiв.