Проблеми екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища у ландшафтній сфері

 

На екологічному факультеті БНАУ 23 листопада відбулась науково-практична конференція за темою «Проблеми екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища у ландшафтній сфері», в якій взяли участь 14 викладачів та 11 студентів факультету. Було заслухано 9 доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів екологічного факультету, в яких доповідачі висвітлили різноманітні питання антропогенного впливу на природне довкілля і на здоров’я людини. Особливу увагу було приділено радіоактивному забрудненню навколишнього середовища, його ризикам і наслідкам після Чорнобильської трагедії. Дискусія розгорілася також з питань оптимізації структури інгредієнтів компостних сумішей для вермикультури, особливостей впливу біодобрива на біометричні показники і розвиток сільськогосподарських культур, системної діагностики рекреаційної дигресії лісів, використання різноманітності павуків за індикації стану біорізноманіття агроландшафтів, удосконалення управління твердими побутовими відходами, тощо. Варто зазначити, що не лише науковців цікавили вищезгадані питання. Активну участь в обговоренні результатів дослідження брали студенти 3 курсу факультету. Загалом учасники зійшлися на думці, що варто частіше проводити обговорення своїх наукових здобутків. Це сприяє розвитку науково-методичної співпраці та підвищує результативність наукового пошуку.

 

Грабовська Т.О., доцент