Професорсько-викладацький склад | Кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів

Вовкогон Аліна Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завкафедри, кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біотехнологія одержання біомаси вермикультури, збагаченої Йодом та її застосування за вирощування курчат-бройлерів».

Має 26 друкованих наукових праць.

Напрям наукових досліджень: «Біотехнологія вермикультивування» та "Біотехнологічні методи дослідження кисломолочних продуктів"

 

Викладає дисципліни: 
«Харчові добавки та інгредієнти», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Вступ до фаху» Основи наукових досліджень та технічної творчості», «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології переробки молока та м’яса».
Надточій Валентина Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за селекційно-генетичними ознаками відтворювальної здатності».

Напрям наукових досліджень: «Удосконалення існуючих та розробка нових молочних продуктів»

Викладає дисципліни: 
«Технологія галузі», «Технохімічний контроль в переробній промисловості», «Теоретичні основи продуктового розрахунку», «Проблеми безпеки харчових продуктів».
Качан Анатолій Дмитрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка біотехнологічних параметрів використання імуномодулятора КАФІ для підвищення продуктивності індиків».

Напрям наукових досліджень: «Удосконалення технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів».

Викладає дисципліни: 
«Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами», «Основи холодильних технологій», «Технологічне обладнання галузі».
Цебро Анастасія Дмитрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біотехнологія культивування Spirulina platensis за використання сироватки молока та застосування біомаси водорості у перепелівництві».

Напрям наукових досліджень: «Переробка молочної сироватки за допомогою біотехнології одноклітинних».

Викладає дисципліни: 
«Процеси і апарати харчових виробництв», «Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами», «Метрологія, стандартизація та сертифікація».
Слюсаренко Алла Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат вет. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Мікроструктура поперечно-посмугованих м'язів тіла кісткових риб”.
Має 25 наукових та навчально-методичних праць.
Напрямок досліджень: Вплив годівлі на структуру м'яса риб.

Викладає дисципліни: 
Безпека та якість продовольчої сировини та харчових продуктів; Безпека та якість продукції аквакультури; Харчова хімія у рибній промисловості; Технологія якості переробки риби
Мерзлова Галина Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Біотехнологія виробництва біомаси спіруліни, збагаченої Цинком і Кобальтом, та її використання за вирощування поросят”.
Має 25 наукових та навчально-методичних праць.
Напрямок досліджень: "Стабілізація біодеструкторів та застосування їх у біоконверсійних технологіях" та "Дослідження біотехнологічних способів одержання м'яких сирів".

Викладає дисципліни: 
Відходи тваринництва та їх переробка; Біотехнології виробництва харчових продуктів; Технохімічний контроль у переробній галузі; Екологічна стандартизація і сертифікація; Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на ПС
Шурчкова Юлія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор техн. наук, професор
Недашківський Володимир Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

 Експериментальне удосконалення використання кормових добавок у годівлі бджіл в умовах нестабільної медоносної бази території України

experimental improvement of the use of feed additives in bees feeding under conditions of unstable honey base of the territory of Ukraine

Викладає дисципліни: 
«Сенсорний аналіз харчових продуктів», «Безпека продуктів забою»
Чернюк Сергій Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Чернюк Сергій Васильович
Напрям наукової діяльності: 

Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування консервантів при заготівлі та використанні кормів

Theoretical and experimental substantiation of the use of inoculants during harvesting and feed use

Викладає дисципліни: 
«Основи фахової діяльності»,«Моделювання технологічних процесів у годівлі тварин»
Недашківська Наталія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

Розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва екологічно чистої продукції тваринництва.

development and implementation of energy-saving technologies for the production of environmentally friendly livestock products.

Викладає дисципліни: 
«Безпека продуктів забою»