Професорсько-викладацький склад | Кафедри екології та біотехнології

Бітюцький Володимир Семенович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідуючий кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комплексу цеолітів и біологічно активних речовин на показники метаболизму та продуктивність курчат-бройлерів».
В 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онтогенезі».
Напрям наукових досліджень: Біотехнології створення біологічно активних речовин пролонгованої дії з використанням елементів нанотехнологій.

Веред Петро Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Корекція параметрів вермікультивування для утилізації органічних відходів.

Підготовка субстратів для вермікультивування.

Викладає дисципліни: 
Біотехнологія гідробіонтів, водна токсикологія, утилізація та рекуперація відходів, екологія виробництва ветпрепаратів та кормових добавок
Мельниченко Олександр Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
пофесор, доктор сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Розробка сучасних біотехнологій створення пре- та пробіотичних препаратів для застосування у тваринництві

Викладає дисципліни: 
Біотехнологія, екологія у тваринництві, біотехнологія виробництва харчових продуктів
Харчишин Віктор Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Біотехнологія створення пробіотичних препаратів для потреб галузі птахівництва

Викладає дисципліни: 
Моделювання і прогнозування стану довкілля, основи мінімізації забруднення екосистем, екологія БАР
Злочевський Михайло Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Корекція мінерального живлення жуйних тварин

Викладає дисципліни: 
Біотехнологія у ветеринарній медицині, біотехнологія, екологічна експертиза
Шулько Ольга Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
в.о. доцента, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Розробка та уточнення норм і способів уведення мінеральних елементів в раціони, комбікорми і кормові добавки для сільськогосподарських тварин

Викладає дисципліни: 
Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, агроекологія, екологія виробництва кормових ресурсів, сучасні біотехнології та біобезпека
Мельниченко Юлія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Біотехнологія одержання сучасних поліфункціональних пробіотичних препаратів

Викладає дисципліни: 
Екологія в тваринництві, біотехнологія у ветеринарній медицині, основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології
Онищенко Любов Степанівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Дослідження впливу технологічних параметрів на нарощування біомаси вермикультури

Викладає дисципліни: 
Екологічна токсикологія, біотехнологія гідробіонтів, біотехнологія у ветеринарній медицині
Болоховський Владислав Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент