Професорсько-викладацький склад | Кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

Калініна Галина Петрівна – в.о. завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Канд. техн. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

«Технологія молочних продуктів подовженого строку зберігання, удосконалення технології молочних продуктів на основі використання рослинної сировини».

Викладає дисципліни: 
"Інновац. технології перер. продукції твар-тва", "Оптимізація технолог. процесів і енергоресурсозбер. при перер. м’яса", "Оптимізація технолог. процесів і енергоресурсурсобер. при перер. молока", "Технол. молокоперер.галузі", "Технол. м'ясоперер.галузі"
Димань Тетяна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

1. Екологія харчування, екотрофологія: вивчення ефективності застосування біоантиоксидантів у харчових жирах; дослідження мікробіологічних ризиків під час виробництва харчової продукції; дослідження структури та екологічних аспектів харчування різних соціальних груп населення.

2. ДНК-технології в тваринництві і рослинництві: маркерна селекція; генетична диференціація видів; контроль безпеки і якості продовольчої сировини і харчової продукції.

3. Збереження біорізноманіття в агроекосистемах: вивчення впливу різних систем агроменеджменту на флористичну та фауністичну різноманітність; дослідження індикаторів біорізноманітності в культурних та напівприродних біотопах.

Автор понад 290 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 7 монографій, 2 підручників та 1 навчального посібника, рекомендованих МОН України, 6 патентів України.

Дисертації, захищені під керівництвом проф. Димань Т.М.

  1. «Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення» (Мазур Т.Г., 2007); 
  2. «Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного походження» (Загоруй Л.П., 2008); 
  3. «Генетична диференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD-PCR» (Дубін О.В., 2009); 
  4. «Генетичний поліморфізм російського осетра Acipenser gueldenstaedtii» (Шостак Л.В., 2013);
  5. «Генетичні аспекти підвищення ефективності селекції молочної худоби» (Бабенко О.І., 2013);
  6. «Ефективність використання індикаторів біорізноманітності агроекосистем в умовах різного антропогенного навантаження»  (Ященко С.А., 2014). 
Мерзлов Сергій Віталійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

Біотехнологія конструювання змішанолігандних комплексів металів-біотиків; удосконалення біотехнології вермикультивування; біоконверсні технології; біотехнологія іммобілізації ензимів, біологічно-активних сполук, мікроорганізмів, розробка біотехнологічних способів стабілізації заквасок для кисломолочних продуктів».

Дисертації, захищені під керівництвом проф. Мерзлова С.В.:

1. "Удосконалення біотехнології виробництва целюлази та її використання за вирощування курчат-бройлерів" (Бомко Л.Г., 2012 р.);

2. "Біотехнологія одержання біомаси вермикультури, збагаченої Йодом, та її застосування за вирощування курчат-бройлерів" (Вовкогон А.Г., 2014 р.);

3. "Біотехнологія культивування Spirulina platensis за використання сироватки та застосування біомаси водорості у перепелівництві" (Хоменко А.Д., 2015 р.).

 

Викладає дисципліни: 
"Стандартизація продукції тваринництва", "Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції тваринництва", "Біологія продуктивності с-г тварин", "Основи наукових досліджень"
Наріжний Сергій Анатолійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Канд. технічних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

«Технологія продуктів з комбінованим складом сировини».

Викладає дисципліни: 
"Харчові технології", "Теоретичні основи технології харчових виробництв"
Ломова Неоніла Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат технічних наук, доцент.
Напрям наукової діяльності: 

«Технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів».

Викладає дисципліни: 
«Теплотехніка».
Гребельник Оксана Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. технічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

«Удосконалення існуючих та розробка нових молочних продуктів»

Викладає дисципліни: 
"Технологія переробки продукції тваринництва", "Інженерна графіка", "Прикладна механіка", "Технічна механіка"
Чагаровський Вадим Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. техн. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

«Удосконалення існуючих та розробка нових молочних продуктів»

Викладає дисципліни: 
"Технологія переробки продукції тваринництва"
Федорук Наталія Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Удосконалення існуючих та розробка нових молочних продуктів"

Викладає дисципліни: 
«Матеріалознавство», «Технологія переробки продукції тваринництва»
Загоруй Людмила Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Канд. вет. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

безпека харчування

Автор понад 40 публікацій, у тому числі 5 патентів України, 1 монографії. Брала участь у розробленні 2 державних стандартів, гармонізованих з міжнародними, у галузі харчового виробництва.

Викладає дисципліни: 
Екологічні методи ведення галузі тваринництва, екологізація харчових виробництв