Професорсько-викладацький склад | Кафедри хімії

ЦЕХМІСТРЕНКО Світлана Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, д-р с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Білково-нуклеїновий обмін і   активність деяких гідролаз підшлункової залози курей в онтогенезі та за лазерного опромінення інкубаційних яєць”. У 1999 р. захистила докторську на тему: “Показники білково-нуклеїнового обміну та пероксидного окиснення ліпідів в органах шлунково-кишкового тракту курей в постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації”.

Напрямок досліджень: “Біохімічні показники органів та тканин тварин в онтогенезі та за умов дії різних фізико-хімічних факторів”.

Кількість наукових праць: 255

Викладає дисципліни: 
органічна хімія, біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
ПОНОМАРЕНКО Наталія Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Вплив біологічно активних речовин насіння амаранту на перокисне окиснення ліпідів у підшлунковій залозі перепелів під час дії стрес-фактора".

Напрямок досліджень: “Вплив на організм птиці біологічно активних речовин”.

Кількість наукових праць: 42

Викладає дисципліни: 
органічна хімія, біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії, біогеохімія
ПОЛІЩУК Віталій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та за дії біологічно активних препаратів".

Напрямок досліджень: “Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та за дії біологічно активних препаратів.“

Кількість наукових праць: 56

Викладає дисципліни: 
органічна хімія; біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії; біохімія молока, м’яса та кормів
ЦЕХМІСТРЕНКО Оксана Сергіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Пероксидне окиснення ліпідів у нирках перепелів за умов кадмієвого навантаження та його корекція сполуками селену" за спеціальністю – біохімія.

Напрямок досліджень: “Біохімічні показники органів та тканин птиці в онтогенезі та за умов  дії різних форм Селену та Кадмію”,  “Дія на організм тварин наночастин металів”.

Кількість наукових праць: 55

Викладає дисципліни: 
органічна хімія; біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії; біохімія гідробіонтів
ПОЛІЩУК Світлана Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості окисної модифікації ліпідів і білків у спермі кнурів-плідників за дії "Мультибактеріну "

Напрямок досліджень: “Ліпідний обмін та окисна модифікація білків у спермі кнурів-плідників різних ліній та у разі дії біологічно-активної добавки "Мультибактерін“

Кількість наукових праць: 20

Викладає дисципліни: 
органічна хімія; біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
ГАЮК Надія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент
СЕЛЕЗНЬОВА Олександра Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, асистент
РОЛЬ Наталія Валеріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент

Співробітниками  кафедри підготовлено та захищено 5 докторських дисертацій:

 • О.І. Кононський (1970),
 • В.Г. Герасименко (1982),
 • С.І. Цехмістренко (1999),
 • О.І. Розпутній (1999),
 • В.С. Бітюцький (2007).

та 20 кандидатських дисертацій:

 • О.І. Кононський (1961),
 • Н.В. Москвічова (1966),
 • В.Г. Герасименко (1967),
 • Г.І. Маматченко (1982),
 • І.О. Девеча (1984),
 • С.І. Цехмістренко (1987),
 • О.М. Клименко (1987),
 • О.І. Розпутній (1988),
 • В.С. Бітюцький (1990),
 • Т.Б. Прокопішина (1992),
 • О.М. Мельниченко (1996),
 • О.В. Міхайліна (2001),
 • М.М. Сімоненко (2004),
 • О.М. Чубар (2006),
 • Н.В. Пономаренко (2007),
 • В.М. Поліщук (2008),
 • Д.В. Єсьман (2008),
 • О.С. Цехмістренко (2009),
 • Т.С. Яремчук (2011),
 • С.А. Поліщук (2015).

Історія кафедри