Професорсько-викладацький склад | Кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства

Каркач Петро Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Вивчення альтернативних систем утримання курей, удосконалення і впровадження ресурсозберігаючих режимів та джерел освітлення птиці, удосконалення технології вирощування  молодняку і утримання індичок, а також технології  роздільної за статтю годівлі  батьківського стада бройлерів.

 

Викладає дисципліни: 
"Технологія виробництва продукції птахівництва", "Інкубація яєць с.-г. птиці з основами ембріології", "Біобезпека в галузі птахівництва ", "Сучасне технологічне обладнання для яєчного та м’ясного птахівництва".
Соболєв Олександр Іванович/Оlexander Sobolev
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор/Doctor of Sciences, Professor
Напрям наукової діяльності: 

Мікромінеральне живлення птиці / Micro-mineral nutrition of poultry

 

Викладає дисципліни: 
“Методологія та організація наукових досліджень”, “Технологічні процеси та обладнання при виробництві продукції тваринництва”, “Технологія виробництва продукції аквакультури”
Фесенко Василь Федорович/Vasil Fesenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент / Candidate of Agricultural Sciences
Напрям наукової діяльності: 

Розробка прийомів збалансованої годівлі свиней в умовах Лісостепу України /Development of methods of balanced feeding of pigs in the conditions of the forest-steppe of Ukraine 

 

Викладає дисципліни: 
"Технологія виробництва продукції свинарства", "Енергозберігаючі та екобезпечні технології виробництва і переробки свинини"
Кузьменко Петро Іванович / Kuzmenko Piter
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент / Candidate of Agricultural Sciences
Напрям наукової діяльності: 

Виробництво пребіотичного комплексу та його використання у свинарстві / 

Production of prebiotic complex and its use in pig breeding.

 

Викладає дисципліни: 
"Технологія виробництва продукції свинарства ", "Енергозберігаючі та екобезпечні технології виробництва і переробки свинини"
Машкін Юрій Олексійович/ Mashkin Yurii
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г наук, доцент / Candidate of Agricultural Sciences
Напрям наукової діяльності: 

Розвиток та використання вермикультури збагаченої мікроелементами у птахівництві / 

Development and use of vermiculture enriched microelements in poultry 

 

Викладає дисципліни: 
«Інкубація яєць с.-г. птиці з основами ембріології», «Генетичні ресурси с.-г. птиці» , «Технологія виробництва продукції свинарства та птахівництва»
Бількевич Віта Володимирівна / Vita Bilkevych
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент / Candidate of Agricultural Sciences
Напрям наукової діяльності: 

Годівля та технологія утримання курчат-бройлерів / Feeding and technology for keeping chicken broilers

 

Викладає дисципліни: 
"Лабораторний практикум у тваринництві", "Технологія виробництва продукції птахівництва", "Технологія виробництва продукції свинарства", "Біологія сільськогосподарської птиці"
Костюк Михайло Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат вет. наук, доцент
Опенько Юрій Анатолійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент

Кафедра технології виробництва продукції птахівництва та свинарства

На зооінженерному факультеті до 1971 р. навчальні дисципліни стосовно виробництва продукції тваринництва викладались на кафедрі спеціальної зоотехнії, яка була найбільшою не тільки на факультеті, а ще й у вузі.

Враховуючи певні труднощі в керівництві кафедрою, де проводять заняття з великої кількості дисциплін з різних галузей тваринництва, за ініціативою заслуженого діяча науки України професора П.А.Соловйова кафедра спеціальної зоотехнії була розподілена на дві: кафедра крупного тваринництва та кафедра дрібного тваринництва.

У січні 2004 р. кафедру дрібного тваринництва перейменували в кафедру технології виробництва і переробки продукції дрібного тваринництва, яка в серпні 2005 р. після відповідної реорганізації отримала назву - кафедра технології виробництва і переробки продукції птахівництва.

У травні 2006 р. після створення кафедри переробки продукції тваринництва, кафедра отримала назву кафедра технології виробництва  продукції птахівництва. Але, враховуючи що на кафедрі читаються дві основні дисципліни «Птахівництво» та «Свинарство» із лютого 2014 року кафедра перейменована  у кафедру  технології виробництва продукції птахівництва  та свинарства.

З перших років створення на кафедрі дрібного тваринництва читались наступні  дисципліни:

 1. Технологія виробництва продукції свинарства.
 2. Технологія виробництва яєць та м¢яса птиці.
 3. Технологія виробництва  вовни та баранини.
 4. Методика дослідної справи в тваринництві.
 5. Розведення с.-г. тварин з основами спеціальної зоотехнії і промислового тваринництва (для студентів факультету ветеринарної медицини).

Нині на кафедрі вивчаються такі дисципліни:

 1. Технологія виробництва продукції птахівництва.
 2. Інкубація яєць с.-г. птиці з основами ембріології.
 3. Основи наукових досліджень та патентування.
 4. Біологія с.-г. птиці.
 5. Сучасні методи дослідження та науковий супровід досягнень у тваринництві.
 6. Технологія виробництва продукції свинарства
 7. Енергозберігаючі та екобезпечні технології виробництва і переробки свинини
 8. Виробництво м’яса с.-г. птиці
 9. Виробництво яєць с.-г. птиці
 10. Сучасне технологічне обладнання для яєчного та м’ясного птахівництва
 11. Генетичні ресурси с.-г. птиці
 12. Селекційно-племінна робота в птахівництві
 13. Технологія переробки і стандартизації продукції птахівництва
 14. Інформаційні технології у птахівництві
 15. Інноваційні технології у птахівництві
 16. Технологія виробництва аквакультури
 17. Тваринництво (для студентів агрономічного факультету).

Викладачі кафедри успішно готують фахівців вищої кваліфікації: бакалаврів, спеціалістів, магістрів на біолого-технологічному та агрономічному факультетах, факультеті ветеринарної медицини.

Першим завідувачем кафедри дрібного тваринництва став доктор біологічних наук професор Федір Несторович Янченко, видатний спеціаліст в галузі вівчарства.

В цей час колектив кафедри був представлений двома доцентами (Бусько О.Т., В’язов Ф.Ф.), трьома асистентами, кандидатами с.-г. наук (Фоменко С.Г., Кудінова Г.Ф., Бараніхіна В.В.) та двома лаборантами (Сокальська Р.Б. та Ткаченко Н.Г.).

Доцент Олексій Тихонович Бусько читав курс лекцій “Свинарство та технологія виробництва свинини”. Його наукова робота була пов’язана з розробкою кращих варіантів міжпородного схрещування свиней. Він є одним з ініціаторів обґрунтування і впровадження технології виробництва свинини на промисловій основі. У 1972-1973 навчальному році О.Т. Бусько виконував обов’язки завідувача кафедри.

Доцент Федір Федорович В’язов працював на кафедрі до 1975 р. читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття з вівчарства. Метою його наукової роботи було поліпшення технології виробництва вовни та баранини в умовах Лісостепу України. 

Ганна Федорівна Кудінова, асистент, кандидат с.-г. наук почала працювати на посаді асистента кафедри спеціального тваринництва в 1952 році. Проводила заняття з птахівництва та свинарства.Доцент Федір Федорович В’язов працював на кафедрі до 1975 р. читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття з вівчарства. Метою його наукової роботи було поліпшення технології виробництва вовни та баранини в умовах Лісостепу України.

Професор Федір Іванович Крутипорох почав працювати в інституті в 1959 році, активно займався науковою діяльністю, і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук, став відомим вченим. Із 1976., перебуваючи на посаді професора кафедри дрібного тваринництва, Ф.І. Крутипорох читав курс “Методика дослідної справи в тваринництві”.

Лабораторно-практичні заняття зі свинарства до 1988 р. проводила асистент Валентина Володимирівна Бараніхіна, кандидат с.-г. наук, що плідно працювала над вивченням впливу різних факторів зовнішнього середовища на відтворювані якості свиней.

Доцент Світлана Григорівна Фоменко працювала в університеті з 1962 р. Після захисту в 1970 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук повернулася в Білоцерківський СГІ. Протягом декількох років читала курс “Птахівництво” та «Вівчарство» для студентів зооінженерного факультету.

Наукова робота у вівчарстві була спрямована на пошук шляхів підвищення продуктивності овець породи прекос в Лісостеповій зоні України. На основі аналізу стану вівчарства та результатів досліджень був розроблений селекційний план роботи з вівцями породи прекос в Київській області.  Нині вона на заслуженому відпочинку.

У 1973 році на  чолі кафедри став доцент Анатолій Андрійович Попов, відомий фахівець з питань зоогігієни та технології бройлерного виробництва, який займав цю посаду до 1985 року. Читав курс “Птахівництво”.  Завдяки його зусиллям у 1976 р. на кафедрі впроваджена спеціалізація однієї групи студентів з технології виробництва яєць і м¢яса птиці. Перший випуск   зооінженерів за вказаною  спеціальністю було здійснено в 1978 році. На жаль, у 1987 р. підготовку спеціалістів-птахівників було припинено. Багатий життєвий, виробничий та науковий досвід А.А. Попов успішно передавав студентській молоді, серед якої користувався великою повагою.

Сумлінно, на високому науково-практичному рівні проводили лабораторно-практичні заняття Катерина Андріївна Найденко (1973-1975 р.р), Віктор Федорович Євсюков (1978-1985 рр.) та  Валентина Вікторівна Кучко (1975-1996 рр.) Викладацьку роботу вони вдало поєднували з науково-дослідною та постійною  допомогою виробництву.

Тетяна Миколаївна Приліпко прийшла на кафедру після закінчення БЦСХІ у 1992 році  і захисту  кандидатської дисертації  з питань протеїно-мінерального живлення овець, також захисту докторської дисертації на тему «Експериментальне обґрунтування доз селену в раціонах молочної худоби»,  проводила  лабораторно-практичні заняття з методики наукових досліджень та птахівництва. Нині Т.М. Приліпко, доктор сільськогосподарських наук, професор Подільського державного аграрно-технічного університету.

За останній час пішли з життя співробітники кафедри: професор  Ф.І. Крутипорох (8.02.1915–19.07.1992); доценти: А.А.Попов (4.09.1927–23.11.1993), О.Т. Бусько (26.10.1929–19.01.1995), Ф.Ф. В’язов (15.01.1914–13.01.2000), В.В. Кучко (5.01.1933–24.04.2005). Світла пам’ять про відомих вчених, організаторів виробництва та висококваліфікованих фахівців з підготовки кадрів для тваринництва збережеться в наших серцях.

Значно активізувалась робота на кафедрі під керівництвом відомого вченого в галузі штучного осіменіння птиці доктора біологічних наук, професора, академіка Академії Вищої школи України Віктора Івановича Бесуліна, який очолив   кафедру в 1985 році. З 1985 р. до 2008 р - завідувач спочатку кафедри дрібного тваринництва, потім до 2011 року - завідувач  кафедри технології виробництва і переробки продукції дрібного тваринництва  та птахівництва.

У 1995 році на конкурсній основі В.І.Бесулін  був обраний академіком Академії наук Вищої школи України, був  членом спеціалізованої вченої ради при Білоцерківському державному аграрному університеті із захисту докторських дисертацій за спеціальністю - біотехнологія. Під його редакцією у 2003 р. видано підручник для студентів аграрних вузів України «Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці».  Він є також співавтором  навчальної програми з дисциплін «Птахівництво», має більше 220 наукових праць, у тому числі  5 монографій, 14 рекомендацій, 9 методичних посібників для студентів, 5 державних стандартів України, 12 авторських свідоцтв, 3 патенти України.

Із серпня 2011 року і по теперішній час  кафедру технології виробництва  продукції  птахівництва очолює доцент,  канд. біол. наук  Петро Михайлович Каркач.  Але, враховуючи що на кафедрі читаються дві основні дисципліни «Птахівництво» та «Свинарство» із лютого 2014 року кафедра перейменована  у кафедру  технології виробництва продукції птахівництва  та свинарства.

Доцент П.М. Каркач досконало володіє сучасними формами навчального процесу за допомогою мельтимедійних програм на ПК, читає курс з технології виробництва продукції птахівництва для бакаларів та виробництво яєць і м’яса            с.-г. птиці для магістрів біолого-технологічного факультету. Значну увагу приділяє виховній роботі зі студентами. Опублікував 104 наукових праці, в т.ч. 4 авторські свідоцтва та  3 патенти на винаходи.

У період з 2008 по 2017 рік на кафедрі працював на посаді асистента, а потім на посаді доцента кандидат сільськогосподарських наук  Василь Михайлович Гордієнко, кандидат с.-г. наук, який викладів дисципліни: «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Сучасні методи дослідження у птахівництві», для студентів біолого-технологічного факультету та «Тваринництво» для студентів агро-біолого-технологічного факультету.

Із вересня 2017 року  на кафедрі  технології виробництва продукції птахівництва  та свинарства працює професор Соболєв Олександр Іванович, доктор с.-г. наук який викладає дисципліни «Технологія виробництва аквакультури», «Сучасні методи дослідження та науковий супровід досягнень у тваринництві», «Технологічні процесі та обладнання при виробництві продукції тваринництва». У 2013 році О.І.Соболєв захистив докторську дисертацію на тему: «Розроблення норм уведення селену в комбікорми для птиці м’ясного напрямку продуктивності». Він є  автором і співавтором більше ніж 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник, 4 патенти України на винахід. Коло наукових інтересів – мікро мінеральне живлення птиці.

Юрій Олексійович Машкін,  кандидат с.-г. наук після навчання в аспірантурі на кафедрі технології виробництва продукції птахівництва і захисту кандидатської дисертацію на тему «Технологічні прийоми використання пробіотика за різних способів утримання курчат-бройлерів», із січня 2012 року працював на кафедрі спочатку на посаді  асистента, а зараз на посаді доцента кафедри. Юрій Олексійович досконало володіє сучасними формами навчального процесу, вміло організовує навчально-виховну роботу серед молоді. Педагогічна діяльність зосереджена на викладанні дисциплін: «Інкубація яєць с.-г. птиці з основами ембріології», «Генетичні ресурси с.-г. птиці» для студентів-магістрів, та «Технологія виробництва продукції свинарства та птахівництва» для студентів 3-4 курсів біолого-технологічного факультету. Машкін Ю.О. опублікував 42 наукових праці,  видав у співавторстві  8 методичних розробок, володіє англійською мовою на рівні А-2.

Василь Федорович Фесенко, кандидат с.-г. наук після завершення навчання в аспірантурі, за направленням, із січня 1985 р. працював асистентом, а з 1990 р. доцентом  кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства. Василь Федорович читає курс з технології виробництва продукції свинарства, досконало володіє сучасними формами навчального процесу, вміло організовує навчально-виховну роботу серед молоді. Є консультантом НТТ, організовує та проводить наукові конференції студентів, аспірантів, докторантів та викладачів факультету. Ним видано 22 методичних розробок, опубліковано більше 90 наукових праць. Його лекції вирізняються особливою майстерністю, поєднання результатів наукових досліджень і навчального процесу.

Віта Володимирівна Бількевич, кандидат с.-г. наук після успішного захисту кандидатської дисертації на тему «Перетравність корму, обмін речовин, продуктивність та м’ясні якості курчат-бройлерів за згодовування кормової добавки НуПро» із 2012 року працювала на кафедрі спочатку на посаді  асистента, а зараз на посаді доцента кафедри. Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень та патентування», «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Технологія виробництва продукції свинарства» та «Біологія сільськогосподарської птиці». Є автором і співавтором більше ніж 35 наукових і навчально-методичних праць. Напрямок наукових інтересів – годівля с.-г. птиці.

Петро Іванович Кузьменко   кандидат с.-г. наук, після захисту кандидатської дисертації за темою: «Біотехнологія виробництва пребіотичного комплексу та його використання у свинарстві» працював асистентом, а зараз доцентом  кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства. Має  більше 50 наукових  публікацій із них: у співавторстві у 3 методичних рекомендаціях. Наряду із науковою роботою, займає посаду директора ННДЦ БНАУ.

Валентина Іванівна Городня  після закінчення зооінженерного факультету  Білоцерківського  сільськогосподарського інституту працювала спочатку лаборантом, а з 2010 по 2017  роки старшим лаборантом  кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства.

Тетяна Вікторівна Чернюк після закінчення біолого-технологічного факультету  Білоцерківського  національного аграрного університету з 2017  року працює  старшим лаборантом  кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства.

      Лише за останні 10 років співробітниками кафедри видано підручник «Птахівництво і технологія виробництва яєць і м’яса птиці», посібник «Вирощування сільськогосподарської птиці у присадибних та фермерських господарствах», 15 методичних вказівок і робочих зошитів з різних дисциплін, надруковано більше 100 наукових статей, отримано 8 авторських свідоцтв та патентів.

Викладачі кафедри успішно готують фахівців вищої кваліфікації: бакалаврів, спеціалістів, магістрів на біолого-технологічному та агрономічному факультетах, факультеті ветеринарної медицини.

За цей період суттєво змінені навчальні плани і програми, які передбачають зближення з академічною освітою країн Західної Європи шляхом розробки і впровадження модульно-рейтингової системи.

Для впровадження рейтингової оцінки знань студентів розроблені модулі з різних дисциплін та відповідні тестові завдання по 100 запитань на кожний модуль. По кожній дисципліні видані методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів.

Слід зазначити, що з року в рік зростає впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес.

На досить високому організаційно-методичному рівні здійснюється практичне навчання студентів. Для цього використовуються можливості практичних занять, навчальної та виробничої практики.

При кафедрі працюють наукові студентські гуртки, в яких займаються дослідною роботою по 15-20 студентів. Кращі роботи гуртківців щорічно заслуховуються на наукових студентських конференціях в університеті та інших вузах, відправляються на всеукраїнські конкурси, де частина із них нагороджується дипломами.

Сучасні наукові дослідження колективу кафедри спрямовані на розробку енергозберігаючих та мало витратних технологій виробництва продукції птахівництва та свинарства.

Активізації науково-дослідної роботи вчених кафедри сприяло створення у 1999 р. проблемної лабораторії з технології виробництва яєць і м’яса птиці, яка в 2001 р. реорганізована в науково-дослідний інститут птахівництва. З 2015 року НДІ птахівництва реорганізовано і як підрозділ входить в НДІ тваринництва та птахівництва під керівництвом професора Луценко М.М.

 

Навчальні підручники, посібники, які видані співробітниками кафедри

Птахівництво у кросвордах (терміни та визначення). Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів очної і заочної форм навчання з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва»         П.М.Каркач, В.М. Гордієнко, В.І.Бесулін,  В.В. Бількевич,  Ю.О. Машкін.

Вирощування сільськогосподарської птиці у присадибних та фермерських господарствах: посібник/ П.М. Каркач. – Біла церква, 2011. – 118 с., 6,86 др. арк.

Методичні рекомендації до застосування способів підвищення продуктивності і адаптаційної здатності перепелів та зменшення негативного впливу стрес-факторів в умовах інтенсивної технології під час використання пробіотику Протекто-актив /В.І. Бесулін, І.В. Меркулова, В.М. Гордієнко,  П.І. Кузьменко. – Біла церква, 2012. – 34 с.

Методичні рекомендації затверджені Науково-технічною радою Міністерства аграрної політики України (протокол №5 від 14 грудня    2010 р.).

 Методичні вказівки і робочий зошит для лабораторно-практичних і самостійних занять з модуля «Племінні якості та бонітування сільськогосподарської птиці» напряму підготовки фахівців за спеціальністю: технологія виробництва та переробки продукції тваринництва ОКР 6.130200 - бакалавр /В.І. Бесулін, П.М. Каркач, С.Г. Фоменко, В.М. Гордієнко, Кузьменко П.І. Біла Церква, 2011. - 47 с.

Бількевич В.В.  Патент України на корисну модель А23К 1/00         Патент «Спосіб  підвищення інтенсивності  росту курчат-бройлерів» № 55708; заяв.   25.05. 2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. Дяченко Л.С.

Власники патенту Каркач П.М. та Машкін Ю.О. Спосіб підвищення збереженості та продуктивності курчат-бройлерів. Реєстраційний номер u 2011 01369 від 7.02.2011 р.

Тваринництво. Методичні розробки і робочий зошит до практичних занять для студентів агрономічного факультету в умовах ННДЦ БНАУ / Каркач П.М., Гордієнко В.М., Бесулін В.І., Машкін Ю.О.

Словник основних термінів з дисципліни «Сучасні методи дослідження біолого-технологічного факультету  / Каркач П.М., Гордієнко В.М., Бесулін В.І., Фесенко В.Ф., Кузьменко П.І., Машкін Ю.О.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту із технології виробництва продукції свинарства на тему: «Розрахунок параметрів роботи

свинарського комплексу з закінченим оборотом стада» з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства» / В.Ф. Фесенко, П.М. Каркач,  В.М. Гордієнко П.І. Кузьменко, Ю.О. Машкін,  В.І. Бесулін

Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для практичних занять / Соболєв О.І. 

Методичні вказівки і робочий зошит для практичних занять та забезпечення індивідуальної роботи студентів-магістрів з дисципліни «Птахівництво і енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва продукції птахівництва» / П.М.Каркач, В.М. Гордієнко, Ю.О. Машкін, В.В. Бількевич

Методичні вказівки і робочий зошит для практичних занять та забезпечення індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Технологія виробництва продукції птахівництва” Ч. 1 з модуля: «Племінні якості та бонітування сільськогосподарської птиці» ОКР – бакалавр  / П.М.Каркач, В.М. Гордієнко, В.І.Бесулін, В.В. Бількевич, Ю.О. Машкін,

Методичні вказівки і робочий зошит для практичних занять та забезпечення індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Технологія виробництва продукції птахівництва” Ч. 2 з модуля: «Оцінка продуктивних та племінних якостей птиці» в умовах ННДЦ БНАУ П.М.Каркач, В.М. Гордієнко, В.І.Бесулін, В.В. Бількевич, Ю.О. Машкін

Інкубація яєць з основами ембріології.  Методичні вказівки і робочий зошит для практичних занять та забезпечення індивідуальної роботи  студентів-магістрів з дисципліни «Інкубація яєць»»  / П.М.Каркач, В.М. Гордієнко, В.І.Бесулін, В.В. Бількевич, Ю.О. Машкін

Методичні вказівки і робочий зошит для практичних занять студентів очної і заочної форми навчання з дисципліни «Основи наукових досліджень та патентознавства» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 204 – бакалавр среціалість: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Гордієнко В.М., Каркач П.М., Бесулін В.І., Бількевич В.В., Машкін Ю.О., Фесенко В.Ф., Кузьменко П.І.

Словник основних термінів з дисципліни «Сучасні методи дослідження у тваринництві» для студентів біолого-технологічного факультету. Каркач П.М., канд.. біол.. наук, Гордієнко В.М., канд. с.-г. наук, Бесулін В.І. д-р біол. наук, Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук, Кузьменко П.І., канд. с.-. наук, Машкін Ю.О. канд.. с.-г. наук. – Біла Церква, 2013. – 20 с. – 1,25 арк.

Методичні вказівки і робочий зошит для практичних занять студентів агрономічного факультету. Каркач П.М., канд.. біол.. наук, Гордієнко В.М., канд. с.-г. наук, Бесулін В.І. д-р біол. наук, Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук, Кузьменко П.І., канд. с.-. наук, Машкін Ю.О. канд.. с.-г. наук. – Біла Церква, 2013. – 33 с. – 2,06 арк.

Методичні вказівки і робочий зошит до практичних занять в умовах ННДЦ та індивідуальної роботи студентів ОКР 6.090102 – бакалавр з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства», Фесенко В.Ф., Кузьменко П.І., Каркач П.М., Гордієнко В.М., Качан А.Д., Закусілов М.П. – Біла Церква, 2012. – 96 с. – 6 др. арк.