Професорсько-викладацький склад | Кафедри виробництва та переробки продукції рибництва

Олешко Олександр Анатолійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Закінчив Дніпропетровський державний університет, отримав спеціальність іхтіолога-гідробіолога.

Має близько 50 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором 7 авторських свідоцтв, розробки державних стандартів України по рибному промислу. Член НМК Міністерства освіти і науки і Міністерства агарної політики України з «Рибного господарства та аквакультури».

Основні напрями досліджень:

- підвищення ефективності виробництва продукції рибництва на фермерських рибних господарствах
-  мінімізація негативного впливу рибогосподарської діяльності в басейнах річок на екологічний стан природних водойм.

Неодноразово підвищував свій науковий і професійний рівень в Інституті рибного господарства УААН, в науково-методичному центрі агарної освіти, на рибницьких підприємствах Департаменту рибного господарства України.

 

Викладає дисципліни: 
гідробіологія, основи промислового рибальства, моделювання технологічних процесів у рибництві
Трофимчук Алла Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Моніторинг  біорізноманіття та оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації.

Випускниця біологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1987 р. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості функціонування клітинних факторів резистентності поросят за дії препарату тимуса" за спеціальністю 03,00,13 - фізіологія людини і тварин.

Викладає дисципліни: 
Аквакультура штучних водойм, Основи марикультури, Культивування нерибних об'єктів
Олешко Валентина Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

2011 р. – захистила  дисертацію на тему «Фактори формування високопродуктивних стад молочної худоби» (06.02.01 – розведення та селекція тварин).

Напрям наукових досліджень: ефективність породополіпшувального процесу молочної худоби

Автор більш ніж 30 публікацій.

Гейко Леонід Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук
Бабань Вікторія Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент