Соціальна політика в полі зору членів гуртка «Публічне адміністрування»

 

Сьогодні ні для кого не секрет, що питання дієвості соціальної політики є надзвичайно актуальними для кожного громадянина: від студента до пенсіонера.  У зв’язку з цим, 8 листопада, на  засіданні наукового гуртка «Публічне адміністрування» було розглянуте питання щодо підвищення якості життя населення на засадах реалізації соціальної політики обласними державними адміністраціями України. Особлива увага слухачів була зосереджена на демографічних проблемах, проблемах забезпечення якісного медичного обслуговування, зайнятості і рівня одержуваних доходів, доступності освіти, забезпечення житлом та особистої безпеки громадян.

У своїх доповідях студенти визначали роль обласних державних адміністрацій щодо підвищення якості життя населення. Учасники гуртка були одностайними в думці щодо необхідності обґрунтування пріоритетних напрямків соціальної політики окремих регіонів країни, пошуку дієвих інструментів, використання відповідних ринкових важелів, як бюджетних, так і інвестиційних, фінансово-кредитних, інноваційних та ін. у забезпеченні ефективності надання адміністративних послуг. Було доведено, що і на державному і на регіональному рівнях необхідним є як удосконалення безпосередньо складових соціальної політики, так і створення таких передумов вирішення соціальних проблем, які забезпечать для населення можливість самостійного впливу на рівень власного добробуту, вирішення особистих соціальних проблем, формування задоволеності життям.

Члени гуртка підготували змістовні доповіді, які викликали жваву дискусію, адже обрана тема була дуже актуальною. Сподіваємось на таку ж активну та цікаву зустріч наступного разу.

 

Сокольська Т.В., кафедра публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки