Відкрите практичне заняття на агробіотехнологічному факультеті

 

2 лютого відбулося відкрите практичне заняття доцента кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин Левандовської Світлани Миколаївни з дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу 1 групи спеціальності «Лісове господарство» на тему: «Відділи Плауноподібні (Lycopodiophyta) та Хвощеподібні (Equisetophyta)». Практичне заняття відвідали проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Димань Т.М., представники навчальної частини БНАУ, науково-педагогічні працівники економічного факультету, декан факультету Хахула В.С., завідувачі кафедр: Демченко В.М. і Стадник А.П. та науково-педагогічні працівники факультету.

При проведені практичного заняття були виділені всі необхідні етапи практичної підготовки: мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань, формування нових практичних умінь і навичок, закріплення та узагальнення знань, підведення підсумків, оцінювання знань і вмінь студентів. Були використані різні форми та методи навчання (індивідуальна робота, робота в групах, диференційоване  та інтерактивне навчання). Студенти самостійно працювали з роздатковим матеріалом та лабораторним обладнанням, вивчили особливості будови та розмноження представників відділів Плауноподібні і Хвощеподібні, а також розглянули їх різноманітність та практичне значення.

Знання здобуті на занятті матимуть практичну цінність у майбутній професійній діяльності, оскільки служать своєрідною формою зв’язку теорії з практикою. За підсумками проведення практичного заняття знято навчально-методичний відеофільм.

 

Заступник декана АБТФ з наукової роботи Камінецька О.В.