Завершені наукові розробки | Кафедри публічно-правових дисциплін

               На даний час напрямом наукового дослідження кафедри публічно-правових дисциплін є вивчення ситеми судових та правоохоронних органів, профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. З’ясування  питань міжнародного та фінансового права.

               Враховуючи специфіку дисциплін, що викладаються на кафедрі кожен із викладачів кафедри проводить наукове дослідження відповідно до обраного напрямку наукової діяльності:

  • «Теоретичні основи криміналістичного слідознавства» - зав. кафедри  Сокиринська О.А.
  • «Дія кримінального процесуального закону» -доцент кафедри  Щериця С.І.
  • «Адміністративно-правове регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України» - доцент                         кафедри Кравцова К.М.
  • «Реалізація принципу змагальності сторін в кримінальному процесі України» - доцент кафедри Мохонько О.О.
  • «Адміністративно-правове регулювання галузі рослинництва» - ст. викладач кафедри Самойлович А.А.