Завершені наукові розробки | Кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства

Розробка та удосконалення елементів технології виробництва екологічно-безпечної продукції птахівництва – початок 1.01. 2017 закінчення 1.01. 2021 рр.

Методичні рекомендації

1. Рекомендації з використання в годівлі птиці комбікормів з частковою та повною заміною протеїну тваринного походження, Птахівництво. Міжвід. темат. зб./  ІП УААН. Борки, 2005.- С. 22-25, Гордієнко В.М. та ін.

2. Рекомендації з нор-мованої годівлі птиці Птахівництво. Міжвід. темат. зб./  ІП УААН. Борки, 2005.- С. 102., Гордієнко В.М. та ін.

3. Рекомендації з використання цілого зерна злаків в комбікормах для птиці ІП УААН. / Борки, 2006. С. 116, ., Гордієнко В.М. та ін.

4. Соя в кормлении птицы Методическое пособие. / ИП УААН – Борки, 2007. – 31 с, Гордієнко В.М. та ін.

5. Рекомендації з нормованої годівлі сіль-ськогосподарської птиці. ІП УААН./ Борки, 2005. – С. 122. Гордієнко В.М. та ін.

6. Методичні рекомендації щодо застосування кормової добавки з про біотичною дією Протекто-Актив за різних способів утримання курчат-бройлерів» Виконавці Машкін Ю.О., Каркач П.М. 011. 2014 р. 20 с.

Патенти

  1. Спосіб обробки сперми птиці  А.С.№904690.─1982.─ Бюл.─ №6 .─С.27. Каркач П.М.
  2.  Спосiб обробки сперми iндикiв  А.с.№1440494.─1988.─ Бюл. №44.─С.33. Каркач П.М ,Бесулiн В.I
  3. Середовище для розбав-лення та заморожування сперми iндикiв А.с.№1477397.-1989.-Бюл. №17.─ С. 26. Каркач П.М. Бесулiн В.I Осташко Ф.I.
  4. Середовище для деконтамiнацiї сперми iндикiв А.С.№1676614.─1991.─Бюл.    №34. ─С.28, Каркач П.М., Наливайко Л.I. Наливайко В.П.
  5. Спосіб вирощування та утримання яєчних курей у закритих приміщеннях Деклараційний патент на винахід. Виданий дер-жавним департаментом інтелектуальної  власнос-ті   16.10.2000 р.  №28517 . Каркач П.М. А Д’яконов М.П., Івко І.І., Рєзніковський В.К., Пудов В.Я.
  6. Удосконалений  спосіб застосування активуючих факторів імунітету  (КАФІ) для курчат-бройлерів Патент на корисну модель. Виданий державним департаментом інтелект-туальної власності   25.06.2007 р.  №24081 Каркач П.М., Бесулін В.І., Журбенко В.А. та ін.
  7. Забій курчат і обробка їх тушок. Стандарт. СОУ 15.12-37-347:2005 Каркач П.М., Бесулін В.І.
  8. Вирощування ремонтного молодняку батьківського стаду м'ясних курей. Стандарт.СОУ  01.24-37-348:2005. Каркач П.М., Бесулін В.І.

9. Пат. 9601 Україна, МПК 5А 01 К 1/00. Кормова добавка для ремонтних і дорослих індичок / Бесулін В. І., Соболєв О. І., Фесенко В. Ф. ; заявники та патентовласникиБесулін В. І., Соболєв О. І., Фесенко В. Ф. № 93006633 ; заявл. 18.06.93; опубл. 30.09.96, Бюл. № 3.

10. Пат. 30764 Україна, МПК А 61 D 7/00, А 61 K 37/38. Спосіб застосування гомогенатутимуса для індичок / [ Бесулін В. І., Ніктенко А. М., Качан А. Д. та ін. ] ; заявники та патентовласники Бесулін В. І., Ніктенко А. М., Качан А. Д. та ін. – № 98052586 ; заявл. 19.05.98; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7.

11. Пат. 22715 Україна, МПК А 23 К 1/16. Кормова суміш для годування м’ясних каченят / Карунський О. Й., Соболєв О. І. ; заявники та патентовласники Карунський О. Й., Соболєв О. І. – № 200613318 ; заявл. 18.12.06; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

12. Пат. 29340 Україна, МПК А 23 К 1/00. Мінеральний премікс з селеном для м’ясних гусенят / Соболєв О. І., Карунський О. Й. ; заявники та патентовласники Соболєв О. І., Карунський О. Й. – № 200710208; заявл. 13.09.07; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1.

13. Одержаний Патент України на корисну модель А23К 1/00 Спосіб підвищення інтенсивності росту курчат-бройлерів № 55708; заяв. 25.05. 2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. Бількевич В.В., Дяченко Л.С.