Навчально-методичне забезпечення | Кафедри романо-германської філології та перекладу

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 1. Борщовецька В.Д., Поліщук Т.В. Практикум з англійської мови: Навчальний посібник. – Біла Церква, 2010. – 184с. 
 2. Борщовецька В.Д. English for Post-graduates: Навчально-методичний посібник для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови (в умовах  кредитно-модульної системи). –Б. Церква, 2006. – 52с.
 3. Щаслива Н.С. Країнознавство: Great Britain, the USA, Canada, Australia and New Zealand: навчальний посібник / Н.С.Щаслива. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2016. – 127с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ВКАЗІВКИ ТА РОЗРОБКИ

 1. Гетьман Т. Є. АНГЛІЙСЬКА МОВА. Методичні рекомендації за кредитно - модульною системою для студентів 1-2 курсу зі спеціальності 1301-агрономія. – Біла Церква, 2017. – 68 с.
 2. Гетьман Т. Є. A PATH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Практика письмового і усного перекладу” (для студентів 3 і 4 курсів філологічних спеціальностей денної та заочної форми навчання). – Біла Церква, 2017. – 56 с.
 3. Борщовецька В.Д. Вакалюк Н.І. Методичні рекомендації до виконання навчальної практики для студентів 1 курсу філологічних спеціальностей/ В.Д. Борщовецька, Н.І. Вакалюк. – Біла Церква, 2016. – 91с.
 4. Борщовецька В.Д., Зізінська А.П. Методичні рекомендації з дисципліни «Практична фонетика англійської мови» в умовах ECTS для студентів першого курсу філологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання/ В.Д. Борщовецька, А.П. Зізінська. – Біла Церква, 2015. – 63с.
 5. Поліщук Т.В., Денисенко І.І. Методичні розробки з модуля «Home Reading» на прикладі твору Харпера Лі «To kill a mocking bird» з дисципліни «Практичний курс першої іноземної» для студентів 1 курсу філологічних спеціальностей/ Т.В. Поліщук, І.І.Денисенко. – Біла Церква, 2015. – 116с.
 6. Поліщук Т.В., Чернищук Ю.І. Методичні розробки з модуля «Home Reading» на прикладі твору Річарда Гордона «Doctor in the house» з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів 2 курсу філологічних факультетів ВНЗ/ Т.В. Поліщук, Ю.І. Чернищук. – Біла Церква, 2015. – 82с.
 7. Пилипенко І.О. Практичний курс першої іноземної мови (граматика): методичні рекомендації для написання модульних контрольних робіт, в умовах ECTS для студентів першого курсу філологічних спеціальностей ВНЗ/ І.О. Пилипенко. – Біла Церква, 2015. – 43 с.
 8. Борщовецька В.Д. Реферування та анотування англійською мовою: Методичні рекомендації з дисципліни «Практичний курс першої іноземної (англійської) мови в умовах ECTS/ В.Д. Борщовецька. – Біла Церква, 2015. – 54с.
 9. Чернищук Ю.І. Іноземна мова професійного спілкування: Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни для студентів 1 курсу економічних спеціальностей/ Ю.І. Чернищук. – Біла Церква, 2010. – 28с.
 10. В.І.Семілетко , В.Д.Борщовецька, О.В.Шмирова, С.Б.Столбецька  Методичні рекомендації до написання дипломних робіт/ В.І.Семілетко, О.В.Шмирова, В.Д.Борщовецька, С.Б.Столбецька. – Біла Церква, 2008. – 34с.
 11. Борщовецька В.Д., Поліщук Т.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Англійська мова» в умовах кредитно-модульної рейтингової системи для студентів економічних спеціальностей/ В.Д.Борщовецька, Т.В.Поліщук. – Б.Церква,  2007. – 56с.
 12. Борщовецька В.Д. Англійська мова. Практикум: Навчально-методичний комплекс для виконання завдань навчальної практики студентів/ В.Д. Борщовецька. – Біла Церква, 2010. – 82 с.
 13. Борщовецька В.Д. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальних дисциплін: «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова» для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. - Б.Церква, - 2006.- 82с.
 14. Борщовецька В.Д., Вакалюк Н.І. English for economics students: Методичні вказівки для лабораторно-практичної та самостійної роботи студентів з модулів «The World Bank», «Economic growth and economic development» (для студентів третього курсу економічних спеціальностей). – Б.Церква, 2005. – 52с.
 15. Борщовецька В.Д. English for economics students: Методичні вказівки для лабораторно-практичної та самостійної роботи студентів з модулів «The World Bank», «Economic growth and economic development» (студентів третього курсу економічних спеціальностей).- Б.Церква, 2005.- 48с.