Еrasmus+

 

 

 

Під назвою «Еразмус+» першого січня 2014 року стартувала нова програма Європейського Союзу для підвищення навичок та працездатності у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту. У період 2014-2020 рр. програма надасть більше ніж 4 мільйонам європейців можливість навчатися, здобувати професійну підготовку, отримати досвід роботи чи стати волонтером за кордоном. У сфері навчання та професійної підготовки ініціатива програми «Еразмус+» є відомою завдяки можливостям, які вона надає студентам для навчання за кордоном, а також тим можливостям, які вона надає для працівників вищих навчальних закладів. На витрати, пов’язані з програмою, виділено 14, 7 млрд євро(!).

 Програма «Еразмус+» об’єднує в собі освітню програму ЄС з безперервного навчання, програму ЄС “Молодь у дії” (Youth in Action), а також п’ять попередніх програм у сфері вищої освіти для країн, що не входять у Європейський Союз (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink та програма співпраці з розвиненими країнами) в одну загальну програму. Так як програма «Еразмус+» побудована на основі попередніх програм, в ній були застосовані найуспішніші аспекти та перевірені концепції своїх попередників. Разом з тим програма наразі інтегрує фінансування у сфері спорту.

«Еразмус+» активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за  трьома різними напрямами:

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 ( ERASMUS+ КА 1):

Кредитна мобільність (колишня Програма ЕРАЗМУС) – координується Національними агентствами країн – членів Програми.

Ступенева мобільність: спільні магістерські програми (включно з поточними докторськими та магістерськими програмами колишньої Програми ЕРАЗМУС МУНДУС) – координується ЕАСЕА.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 2 ( ERASMUS+ КА 2):

Розвиток потенціалу вищої освіти: CBHE (колишня Програма ТЕМПУС).

Альянси знань і Стратегічні партнерства.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 (ERASMUS+ КА 3):

Національна команда експертів з реформування вищої освіти.

Діалог між Європейською Комісією та Україною.

Дослідження за запитом ЕАСЕА.

Регіональні спілки Асоціації випускників ЕРАЗМУС+.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ – ERASMUS+ ЖАН МОНЕ