Дисципліни | Кафедри цивільно-правових дисциплін

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін теоретичної, цивілістичної та практичної спрямованості. Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальними та навчально-методичними розробками викладачів кафедри. Під час навчання велика увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених фахівців юриспруденції, здатних до вирішення нетипових проблем.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Земельне право,

Земельний процес,

Аграрне право,

Екологічне право,

Цивільне право,

Цивільний процес,

Господарське право,

Господарський процес,

Трудове право,

Сімейне право,

Основи римського приватного права,

Право інтелектуальної власності,

Біржове право,

Право соціального забезпечення,

Житлове право,

Адвокатура в Україні,

Складання процесуальних документів.