Якість освіти

 
АНКЕТА 6 "Оцінювання студентами освітнього процесу"

 

АНКЕТА 5 "Оцінювання співпраці університету з роботодавцями"

АНКЕТА 4 "Визначення очікувань студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 3 "Визначення очікувань батьків студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 2 "Оцінювання рівня екологічної свідомості"

АНКЕТА 1 "Оцінювання студентами БНАУ рівня університетських інформаційних сервісів"

 

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 3 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 4 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 5 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для ФВМ

 

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про групи зі змісту та якості освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті