ENG | УКР |

Науково-методичні семінари

 

Центр навчання іноземних мов і культур для професійних цілей:
стратегічні цілі та шляхи реалізації поставлених завдань

28.09.2021 р. на кафедрі іноземних мов факультету права та лінгвістики відбувся науково-методичний семінар «Новітні техніки та методики навчання іноземних мов в умовах змішаного навчання», де обговорювались основні напрямки якості вищої освіти в сучасних умовах. Старший викладач Рейда О.А. презентувала головні питання щодо конкурентоспроможності викладачів іноземних мов на ринку сучасних освітніх послуг. Основна увага була приділена питанню ліквідування синдрому професійного та емоційного вигорання серед викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти.

 

О. Цвид-Гром, завідувач кафедри іноземних мов

О. Рейда, ст. викладач

 


Науково-методичний семінар
"English language Teaching in the Era of Globalization: Embracing Challenges and Innovations"

 

У рамках співпраці та з метою підвищення професійного рівня викладачі кафедри іноземних мов ще у квітні 2019 р стали членами громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови» – ТІСОЛ-Україна.

04.06.2021 р. на методичному семінарі старший викладач кафедри Рейда О.А. презентувала тему: “English language Teaching in the Era of Globalization: Embracing Challenges and Innovations”. За основну мету було покладено обговорення значення іноземної мови у процесі міжкультурної взаємодії та та вивчення іноземних мов у контексті глобалізації через модернізацію освітньої системи.

 

 

 

 

 


Науково-методичний семінар
"Принцип зворотного планування у викладанні німецької мови
за матеріалами курсу підвищення кваліфікації Гете-інституту"

27.05.2021 р. Носенко М.М., викладач кафедри іноземних мов БНАУ, поділилась сучасними методами навчання німецької мови.

 

 

 

 

 

 

 


Науково-методичний семінар
"Міжнародний освітній проєкт "Китайський міст" (Цзілінський університет)

У контексті вивчення китайської мови здобувачами ОП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". 17.05.21.

Анастасія Єрко, викладач китайської мови, протягом чотирьох місяців разом зі своїми студентами працювала, і навіть "проживала" в онлайні у цьму проєкті. Викладачі кафедри іноземних мов подякували Єрко А.І. за цікаву інформацію щодо досвіду вивчення китайської мови в рамках цього проєкту.

 

 

 

 

 


Науково-методичний семінар
"Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов і культур в умовах міжнародної академічної мобільності
 "

 
Олена Цвид-Гром, завідувач кафедри іноземних мов, провела 19 травня 2021р. науково-методичний семінар, акцентуючи на тому, що глобалізація освітнього простору сприяла посиленню міжнародних зв'язків у системі вищої освіти. Тому одним з першочергових завдань на цьому етапі є включення учасників освітнього процесу у професійний, компетентнісний соціолінгвістичний і культурознавчий діалог через академічну мобільність.
Олена Петрівна визначила і обґрунтувати модель та технології лінгвокультурологічного підходу у навчанні іноземних мов і культур в умовах академічної мобільності:
  • встановити компоненти змісту міжкультурної компетентності у процесі вивчення іноземних мов
  • визначити змістовні характеристики формування ціннісних орієнтацій засобами іноземних мов; 
  • обґрунтувати необхідність використання елементів етимологічного аналізу у процесі вивчення лексики іноземної мови;
  • проаналізувати сучасні методи та стратегії організації автономного навчання іноземних мов у вищій школі;
  • визначити сучасні підходи використання інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні пізнавальної активності студентів під час викладання іноземної мови;
  • довести та експериментально перевірити ефективність формування соціокультурних компетентностей при вивченні іноземних мов у контексті глобалізаційних процесів.

Науково-методичний семінар
"Інноваційна програма підвищення кваліфікації викладачів німецької мови Goethe-Institut «Deutsch Lehren Lernen (DLL)"
 
17 грудня на кафедрі іноземних мов факультету права та лінгвістики Білоцерківського НАУ відбувся науково-методичний семінар для викладачів: «Інноваційна  програма підвищення кваліфікації викладачів німецької мови Goethe-Institut «Deutsch Lehren Lernen (DLL)», який підготувала і провела старший викладач кафедри іноземних мов Рєзнік В.Г. Метою проведення семінару було ознайомити колег з новою міжнародною програмою Goethe-Institut, яка ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови, спрямована на професійну підготовку та підвищення кваліфікації викладачів німецької мови як іноземної у всьому світі та інтеграцію  інноваційного  підходу – дослідження через діяльність.
У формі цікавої та змістовної презентації, Віта Григорівна поділилась з колегами знаннями й власним досвідом навчання на онлайн-платформі Goethe-Institut  протягом 12 тижнів (з 23.09.19 до 15.12.19) та наголосила, що Програма може бути використана не лише з метою підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, а й застосована у підготовці студентів на практичних заняттях.
 

"Новітні методики навчання іноземних мов: від теорії до практики"
Методично-практичний семінар з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови «Musik im Deutschunterricht»
У рамках Тижня німецької мови викладач кафедри іноземних мов М.М.Носенко відвідала методичний семінар на базі Гете-інституту м. Київ «Музика за заняттях німецької мови». Учасники семінару мали можливість ознайомитися з творчістю відомих німецьких виконавців, отримати не тільки теоретичні знання щодо роботи з піснями на занятті німецької мови, а й готові дидактичні матеріали, які можна використати на власних заняттях. Крім того, викладачі навчилися, як можна легко підготувати методичні розробки до нових пісень і спробували розробити дидактичні матеріали для них.
Формат цього семінару включає двотижневу фазу: після очного тренінгу, викладачі випробовують нові ідеї із семінару на власних заняттях. 09 квітня 2019 р. на методичному засіданні Центру навчання іноземних мов і культур кафедри іноземних мов, Носенко М.М. ознайомила своїх колег Рєзнік В.Г., Боньковського О.А., Будугай О.Д. з основними ідеями семінару, поділилася дидактичними матеріалами. У невимушеній дружній обстановці колеги мали можливість випробувати окремі методи. На засідання були запрошені також викладач німецької мови Білоцерківського медичного коледжу Боньковська С.Г., вчитель Білоцерківської ЗШ  № 5 Арсенічева Г.О. та вчитель Першої Білоцерківської гімназії Кардашова В.О.
 
Цвид-Гром О.П., в.о. зав. кафедрою іноземних мов
Носенко М.М., асистент
Рєзнік В.Г., старший викладач