ENG | УКР |

Нормативно-правові документи

 

СТАТУТ БНАУ


Договір
на проживання у гуртожитку Білоцерківського НАУ


Наказ "Про встановлення вартості проживання у гуртожитках на 2019-2020 навчальний рік"
від 8 серпня 2019 року № 159/0


Наказ "Про встановлення вартості послуг з експлуатації
та обслуговування будинків" від 27 лютого 2024 року № 41/О


Інструкція з діловодства у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
«Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу)
науково-педагогічних (педагогічних) працівників
Білоцерківського національного агарного університету»


Наказ "Про закріплення державного майна
за Білоцерківським національним аграрним університетом"


ПОЛОЖЕННЯ
про оформлення відряджень в межах України та за кордон
 працівників Білоцерківського національного аграрного університету


ЛІЦЕНЗІЯ
Білоцерківського національного аграрного університету


СЕРТИФІКАТИ
про акредитацію спеціальностей та освітніх програм
Білоцерківського національного аграрного університету


Бланк диплома бакалавра


ПОЛОЖЕННЯ 
про диплом з відзнакою 
у Білоцерківському національному аграрному університеті 


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією та трудовим колективом 
Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для працівників
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОРЯДОК
використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення
студентів і аспірантів Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
призначення і виплати академічних та соціальних стипендій
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ
ПОСАДИ ДИРЕКТОРА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ


 ПОЛОЖЕННЯ
про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі
у Білоцерківському національному аграрному університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення серед студентів усіх факультетів БНАУ конкурсу на найкращий твір
в межах проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка (1 етап)


ПОЛОЖЕННЯ
про ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку


ПОЛОЖЕННЯ
про конференцію трудового колективу факультету
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ маркетингу, ліцензування та акредитації
Білоцерківського національного аграрного університетуПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої
освіти що є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
«Про порядок присвоєння почесного звання «Почесний професор
Білоцерківського національного аграрного університету»


ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання, встановлення доплат та надбавок, надання матеріальної
допомоги, щорічної грошової винагороди та матеріальної допомоги на
оздоровлення у Білоцерківському національному
аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр навчання іноземних мов і культур для професійних цілей
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс наукових проектів
на здобуття внутрішньоуніверситетських грантів
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну лабораторію прикладної лінгвістики


ПОЛОЖЕННЯ
про міжкафедральну науково-навчальну лабораторію біотехнології рослин
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову лабораторію «Правові проблеми запобігання корупції в Україні


ПОЛОЖЕННЯ
про центр патріотичного виховання молоді


ПОЛОЖЕННЯ
про центр мовно-літературної освіти
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про ради роботодавців у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про Етичний комітет з питань поводження з тваринами
у наукових дослідженнях та освітньому процесі у
Білоцерківському національному аграрному університеті


Стандартні операційні процедури (СОП) із біобезпеки


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію стажування і практичної підготовки здобувачів вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду Білоцерківського НАУ


ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну лабораторію психології розвитку особистості
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ міжнародної освіти
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру мовної підготовки
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науково-дослідної та інноваційної діяльності
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-виробничий центр
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансово-економічної діяльності
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ документообігу і кадрового забезпечення
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про редакційно-видавничий відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову бібліотеку
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення 
корупції Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ навчально-методичної та виховної роботи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення якості вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ медіа та інформаційних ресурсів і технологій
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ 
про раду ветеранів Білоцерківського
національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про автогараж Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративно-господарську частину
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ громадського харчування
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про гуртожиток здобувачів вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-дослідне лісове господарство Білоцерківського НАУ


Склад Наглядової ради Білоцерківського національного аграрного університету


Про затвердження форм документів про вищу освіту державного зразка