Нормативно-правові документи

 

Договір
на проживання у гуртожитку Білоцерківського НАУ


Інформація про встановлення вартості проживання
 у гуртожитках на 2018-2019 навчальний рік


ПОЛОЖЕННЯ
«Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу)
науково-педагогічних (педагогічних) працівників
Білоцерківського національного агарного університету»


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

 Білоцерківського національного аграрного університету на 2013-2017 рр.


СТАТУТ БНАУ


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА БНАУ


ЛІЦЕНЗІЯ
Білоцерківського національного аграрного університету


Ліцензія на здійснення освітньої діяльності

НАКАЗ 
про переоформлення ліцензій


СЕРТИФІКАТИ
про акредитацію
Білоцерківського національного аграрного університету


Бланк диплома бакалавра


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією та трудовим колективом 
Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для працівників
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОРЯДОК
використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення
студентів і аспірантів Білоцерківського національного аграрного університету


ПОРЯДОК
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення в Білоцерківському
національному аграрному університеті


ПРАВИЛА
призначення і виплати академічних та соціальних стипендій
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ
ПОСАДИ ДИРЕКТОРА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ


ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію


 ПОЛОЖЕННЯ
про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі
у Білоцерківському національному аграрному університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ роботи з іноземними студентами
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс наукових проектів
на здобуття внутрішньоуніверситетських грантів
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну лабораторію прикладної лінгвістики


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову лабораторію «Правові проблеми запобігання корупції в Україні


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про ради роботодавців у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про Етичний комітет у БНАУ з питань поводження з тваринами
у наукових дослідженнях та освітньому процесі


ПОЛОЖЕННЯ
про практичну підготовку студентів
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення єдиного фахового вступного випробування
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня
вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» до Білоцерківського НАУ в 2017 році


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду Білоцерківського НАУ


ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію Білоцерківського національного аграрного 
університету та відбіркову комісію відокремленого структурного
підрозділу університету


ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності та роботи з іноземними студентами
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науково-дослідної та інноваційної діяльності
Білоцерківського національного аграрного університету 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ документообігу та діловодства
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про редакційно-видавничий відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову бібліотеку
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення 
корупції Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та виховної роботи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про агробіотехнологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про біолого-технологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про економічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про екологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет права та лінгвістики
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ 
про раду ветеранів Білоцерківського
національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Білоцерківського національного аграрного університету


Склад Наглядової ради Білоцерківського національного аграрного університету


Про затвердження форм документів про вищу освіту державного зразка


ПОЛОЖЕННЯ 
про Наукове товариство творчої молоді (НТТМ)
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-дослідне лісове господарство Білоцерківського НАУ