ENG | УКР |

Регіональний університетський центр

 

Стратегія розвитку Регіонального університетського центру Білоцерківського національного аграрного університету на 2020 - 2025 роки

 

Відокремлений структурний підрозділ "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету" – один із провідних навчальних закладів Київщини, що готує кваліфікованих спеціалістів і є відомим науково-методичним центром нашого регіону. Головне досягнення й предмет гордості – вихованці навчального закладу. Понад 70 років коледж готує фахівців, яким вдається добре зарекомендувати себе на виробництвах України, в сфері побутового обслуговування та на керівних посадах національної економіки. Серед випускників коледжу  громадські та державні діячі, керівники підприємств, науковці.

Директор Лендрик Людмила Павлівна спрямовує зусилля працівників коледжу на забезпечення розвитку фундаментальних та прикладних ­досліджень як основи підготовки кадрів за такими спеціальностями:  «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Енергетичне машинобудування», «Харчові технології», «Ветеринарія». Викладацький склад коледжу виконує ряд найважливіших науково-дослідних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки й агропромислового комплексу. Сприяє цьому постійне нарощування сучасної матеріально-технічної бази, нових інформаційних та комунікаційних технологій.

Першочерговим завданням діяльності коледжу є формування сучасної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн. Саме тому адміністрація й педагогічний колектив особливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку. Студенти мали успішний досвід співпраці з голландськими та французькими навчальними закладами, знайомилися з  культурою та наукою цих країн, долучалися до сучасних наукових досліджень. Також щороку Українська асоціація молодих фермерів за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України реалізує Програми стажування студентів аграрних навчальних закладів на базі сільськогосподарських підприємств Данії, Швеції, Фінляндії та Норвегії. Завдяки цьому відбувається інтенсивне формування сучасного кадрового потенціалу для вітчизняного сільськогосподарського виробництва, розвивається міжнародна співпраця й культурний обмін, прискорюються процеси євроінтеграції в аграрній сфері.

Пройшовши значний шлях свого розвитку, навчальний заклад виробив власні міцні традиції в навчанні та вихованні студентів, організації побуту та дозвілля. Зусиллями професіоналів-викладачів вдається озброїти студентів фаховими сучасними знаннями й управлінськими навичками, інформаційними технологіями й іноземними мовами для успішної самореалізації й адаптації на ринку праці. Сьогодні в стінах коледжу формується нове покоління, здатне реалізовувати свій потенціал і розвиватись у вітчизняному й світовому культурному просторі. Якісна освіта, успішна кар’єра, міцна держава – ті пункти призначення, до яких усвідомлено, впевнено й успішно прямує кожен студент  цього навчального закладу.

 

Адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 21/2
Моб. телефони: (096) 996-52-86; (066) 337-82-16
Тел.: (04563) 5-35-67
Тел/факс: (04563) 5-15-46

Осередком духовності й освіти Чернігівщини є Відокремлений структурний підрозділ "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ", який у 2006 році став структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, здобувши підтримку, допомогу, стабільність та можливість здобуття ступеневої ­освіти для студентів. Минулого року навчальний заклад відзначив своє 90-річчя. За час існування коледжу в його стінах було підготовлено багато спеціалістів, які своєю працею здобули авторитет і визнання навчального закладу.

Керманичем коледжу є Редька Алла Іванівна. Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 26 викладачів, 6 заслужених працівників сільського господарства. Коледж проводить стабільну та ­цілеспрямовану роботу з підвищення кваліфікації викладачів, спільна мета яких – формування й  закріплення спе­ціальних умінь і навичок студентів.

У структурі Козелецького коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету функціонує одне відділення, на якому здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Ветеринарія», де навчається 223 студента. Сьогодні до послуг студентів 27 облаштованих та відремонтованих кабінетів і лабораторій, дві актові зали, одна читальна зала, 5 музеїв, в т.ч. новостворений музей історії коледжу, дві спортивні зали, гуртожиток, їдальня та інші приміщення.

Куратори академічних груп вдосконалюють виховну роботу в коледжі, працюють над актуальними проблемами та інноваційними формами й методами їх вирішення, ведуть пошук нових активних форм організації дозвілля студентської молоді, сприяють створенню належних умов та координації наукової, творчої та культурної діяльності студентства.

Сьогодні якісна освіта є необхідною умовою забезпечення поступової інформатизації навчально-виховного процесу спрямованого на задоволення потреб його учасників. Тому завданням колективу коледжу на цьому етапі є максимальне використання та розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців для аграрного сектору економіки України.

 

Адреса: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Сім'ї Розумовських, 41
Тел.: (04646) 4-15-96, 2-12-00
Факс: (04646) 2-14-83

http://techvet.com.ua


Відокремлений структурний підрозділ "Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання для господарств, підприємств і організацій агропромислового комплексу Кіровоградської та інших прилеглих областей. Адміністрація та педагогічний колектив коледжу на чолі з його директором Гордієнком Григорієм Миколайовичем вбачають своє основне завдання в підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки та господарствах нового типу.

Сьогодні навчальний заклад готує фахівців за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Поряд із основною спеціальністю студенти здобувають робітничі професії: оператор штучного осіменіння, бджоляр, оператор комп’ютерного набору. Цього року до навчального процесу було залучено 220 студентів денної форми навчання. За час існування коледж випустив близько 4 тисяч  досвідчених фахівців ветеринарної медицини.

Навчальний процес забезпечується бажанням і зусиллями 22 штатних викладачів. Досвід роботи кращих педагогів коледжу та технічна творчість студентів відмічена дипломами виставки навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики України, грамотами Міністерства аграрної політики України.

Матеріальною базою для практичного навчання студентів є навчальні кабінети, лабораторії, а також передові підприємства агропромислового комплексу. Для адаптації студентів до сучасних умов виробництва успішно функціонує навчально-виробнича ветеринарна клініка коледжу, де створені якісні технологічні лінії з вирощування свиней та великої рогатої худоби. Навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини коледжу, за результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу в 2005, 2010 та 2015 ­роках, займає перше місце серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

Навчальні досягнення підкріплюються успіхами творчими. Для організації дозвілля й відпочинку студентів у коледжі діють гуртки художньої самодіяльності: вокально-інструментальний, хореографічний, драматичний, спортивні секції.

У коледжі створені та постійно удосконалюються необхідні умови для подальшого  розвитку освітнього процесу, а випускники мають змогу вдало застосовувати свої знання із обраної професії на практиці, адаптуючи освіту до вимог сьогодення, розширюючи та оновлюючи наукові знання та розвиваючись творчо й гармонійно.

Адреса: вул. Кірова, 3, смт. Компаніївка, Кіровоградська обл.
Тел.: (05240) 2-01-36
http://www.ktvm.com.ua/


Відокремлений структурний підрозділ "Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету"​ – один із найстаріших та найвідоміших навчальних закладів, який у 2018 році відзначатиме 120 років від дня заснування. Ключовим методичним завданням у діяльності педагогічного колективу є впровадження компетентісного підходу в освітній процес. Це відбувається шляхом використання сучасних педагогічних технологій в умовах підготовки молодшого спеціаліста аграрної галузі.

Навчальний заклад готує спеціалістів за спеціальностями – «Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». У майбутньому коледж планує провести ліцензування за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Використання водних ресурсів річки Дніпро та спеціалізованих господарств стало б базою для  проходження практики студентами.

Нині в коледжі навчається 400 студентів. Висококваліфіковані викладачі спеціальних і загальноосвітніх дисциплін приділяють велику увагу не лише підготовці спеціалістів-фахівців, але й формуванню морально цілісної особистості студента.

У навчальний процес активно впроваджуються інноваційні технології, нетрадиційні форми й методи роботи, що забезпечують високу результативність навчання та дають можливість молоді розкрити свій творчий потенціал та набути необхідних професійних навичок майбутньої спеціальності. Такими формами роботи є гурткові заняття,  заняття на виробництві, екскурсії, бінарні та семінарські заняття, конференції та заняття-конкурси, предметні олімпіади місцевого та обласного рівнів. Навчальний процес у коледжі доповнюється елементами естетичного виховання. Гордістю навчального закладу є народний ансамбль «Дружба», що у 2010 році атестувався та підтвердив звання «Народний».

Для набуття майбутніми фахівцями необхідних умінь постійно проводиться на фермах господарств навчальна практика, лабораторні та практичні заняття. Для цього створені всі умови в лабораторіях навчально-виробничої ветеринарної клініки, яка є важливим підрозділом ветеринарно-технологічного відділення.

Директор Євдокія Василівна Лисенко сформувала потужний колектив наставників, які виховують молодих аграріїв у дусі професіоналізму й патріотизму, змагаються в конкурсі методичних матеріалів «Педагогічні інновації», продовжують інноватику в організації практичного навчання. Студенти коледжу проходять практику в провідних господарствах Черкаської області, які впроваджують сучасні технології розвитку тваринництва в ­Україні. Постійна увага до підвищення кваліфікації колективу дає плідні позитивні результати  щодо якості навчання й виховання студентів.

 

Адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 1
Тел.: (04737) 5-31-87, 5-26-07, 5-24–57
http://ztvm.at.ua/index/specialnosti/0-10


Вагомий внесок у розвиток науки та  агропромислового комплексу України здійснює Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету».

З огляду на потреби сучасності, колектив навчального закладу вбачає своє головне завдання в ефективній навчально-виховній, ­науково-дослідницькій та інноваційній діяльності.

Навчально-виховну роботу в коледжі забезпечують 40 викладачів, спеціалісти навчально-виробничого господарства, інших підприємств агропромислового комплексу та органів управління.  Їхня педагогічна діяльність спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності, досягнення відповідного наукового рівня, накопичених професійних знань та досвіду. Директору  Бодяко Олександру Івановичу вдається згуртувати навколо себе педагогічний та учнівський колективи, ­надихнути їх на плідну  співпрацю.

Коледж проводить підготовку спеціалістів за чотирма спеціальностями: «Ветеринарна медицина»; «Організація і технологія ведення фермерського господарства»; «Виробництво і переробка продукції тваринництва»; «Бухгалтерський облік». Випускники володіють знаннями, які дозволяють опанувати галузь максимально ефективно з використанням нових сучасних технологій.  До їх послуг лабораторії, клініка ветеринарної медицини, студентська навчально-виробнича ферма, колекційно-дослідне поле. Щорічно студенти проходять технологічну практику в господарствах, вивчають новітню техніку на базі Хорольського агротехнічного коледжу.  Для підготовки фахівців створені кабінети й лабораторії професійних дисциплін, налагоджені прямі зв’язки з бухгалтерськими відділеннями Білоцерківського національного аграрного університету, Дніпропетровського ДАУ, Уманського аграрного НАУ, НУБПК України. Потенціал і сприятлива атмосфера коледжу дозволяють студентам опанувати якісні знання та уміння, ­проявити й розвинути свої індивідуальні здібності.

Для узагальнення й закріплення знань із професійних дисциплін, розширення наукового світогляду, мотивування майбутніх фахівців на відділеннях проводиться виховна робота. Школою справжнього естетичного виховання є народний аматорський хор «Степівчанка»,  театральна студія, активно працює клуб «За здоровий спосіб життя» та «Зелена аптека». У коледжі налагоджена тісна співпраця з міжрайонним центром соціальних служб для молоді.

За час існування в Олександрійському коледжі Білоцерківського національного аграрного університету підготовлено близько 15 тисяч фахівців різних спеціальностей для аграрного сектору економіки. Основними напрямами й завданнями діяльності коледжу є підготовка висококваліфікованих фахівців і виховання всебічно розвиненої особистості. Реалізація таких завдань можлива за спільної плідної праці викладачів та студентської молоді.

 

Адреса: м. Олександрія, Кіровоградська область, вулиця Діброви, 85
Тел.:
(05235) 7-37-03
http://otbnau.org.ua/


Відокремлений структурний підрозділ “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету”​ вже 95 років поспіль готує та випускає спеціалістів для аграрного сектору країни.

Адміністрація закладу на чолі з Чорним Олегом Вікторовичем свої зусилля спрямовує на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, на розвиток здібностей кожного студента та досягнення позитивних результатів  навчально-виховної ­роботи в коледжі.

Навчальний заклад готує фахівців із трьох спеціальностей: «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Організація виробництва» та «Землевпорядкування». Нині контингент студентів складає 346 осіб, з них 323 навчаються на денній та 23 – на заочній формах навчання.

За роки роботи коледжу було випущено понад 16000 молодших спеціалістів для підприємств різних форм господарювання. Навчальний заклад став науковим стартом для 5 докторів наук, 18 кандидатів наук, 23 заслужених працівників сільського господарства.

Продуктивний і успішний навчально-виховний процес забезпечується зусиллями 43 педагогічних працівників, які мають відповідну фахову освіту та досвід роботи.

Заняття в коледжі проводяться в навчальному та лабораторному корпусах, добре оснащених кабінетах і лабораторіях. Теоретичне навчання тісно поєднується з навчальною практикою на колекційно-дослідному полі та технологічною й виробничою практикою в різних містах України.

Центром методичної роботи коледжу є методичний кабінет, робота якого сприяє впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентів. У останні роки вся увага колективу навчального закладу була спрямована на підвищення рівня підготовки фахівців, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, покращення матеріально-технічної бази.

Результатом цієї праці стало відзначення в книзі пошани державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки ­України кращих викладачів закладу. Роботи групи авторів коледжу занесені в каталог кращих конкурсних робіт відділу педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ аграрної освіти.

Перспективи, самовдосконалення, професійний і особистісний ріст – ось що пропонує Бобринецький коледж тим, хто мріє й може отримати професію, яка буде міцним фундаментом для подальшої самореалізації в сучасному світі.

 

Адреса: м. Бобринець, Кіровоградська область, провулок В. Порика, 4
Тел.: (05257) 2-08-46
http://btbnau.at.ua/


Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» – один із найстаріших закладів України та єдиний в регіоні, який готує фельдшерів ветеринарної медицини. Історія навчального закладу є даниною глибокої подяки тим, хто закладав традиції, збагатив його славу й честь. За ці роки тут здобули освіту тисячі відомих спеціалістів народного господарства та кваліфікованих науковців галузі.

Педагогічний колектив – це творча співдружність директора Моркляка Михайла Івановича, 43 викладачів і 350 студентів, які йдуть шляхом оновлення, модернізації навчально-виховного процесу. Навчання проводиться за спеціальностями «Ветеринарна медицина» та «Облік і оподаткування». Навчальний заклад працює над відкриттям третьої спеціальності  «Фармація».  Усі наставники мають відповідну базову освіту та досвід практичної роботи, що дозволяє їм об’єднувати навколо себе плеяду здібної, талановитої та обдарованої молоді.

Невід’ємною частиною науково-методичної діяльності навчального закладу є науково-дослідницька робота студентів, що постійно поглиблюється завдяки модернізованій науково-технічній базі. На високому рівні оснащені кабінети та лабораторії. Облаштована для студентів клініка, де утримується колекційна ферма, дозволяє проводити на найвищому рівні обстеження в галузі тваринництва й ветеринарної медицини.

Одним з основних напрямів роботи навчального закладу є впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій навчання та налагодження міжнародних зв’язків із сільськогосподарськими підприємствами, навчальними закладами Європи. Коледж розпочав педагогічну співпрацю та підписав договір із приватним сільськогосподарським ліцеєм РЕССЕН, що у Франції, де наші студенти мають змогу пройти стажування. В рамках співпраці відбуваються обміни делегаціями студентів та викладачів із метою вивчення різних сторін діяльності навчальних закладів. Зустрічі мають як пізнавальне, так і професійно орієнтоване значення. Поглиблюється вивчення різних аспектів діяльності навчальних закладів, забезпечується обмін досвідом у навчально-виховній роботі, ознайомлення з народними традиціями та культурою держав. Міжнародна співпраця з кожним роком розширюється та вдосконалюється, тому що інтеграція України в європейський простір спонукає працівників сфери освіти шукати нові методи організації навчально-виховного процесу.

Життя навчального закладу іде в ногу з новітніми навчальними технологіями, креативними педагогічними ідеями, наповнене добрими справами, цікавими подіями, цінними зустрічами. Нині Тульчинський коледж – це вищий навчальний заклад із сучасним освітнім, науковим, клінічним потенціалом.

 

Адреса: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича 54
Тел.: (04335) 2-15-51
http://veterinary.net.ua/


Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» – престижний вищий навчальний заклад Київщини, міцна основа аграрної освіти України.

Керівний склад коледжу представлений найкращими викладачами та спеціалістами на чолі з директором Пахович Наталією Марцинівною. Більшість керівників є випускниками університету й  мають великий досвід викладацької, наукової, керівної та громадської роботи.

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Агрономія», «Агрономія» (спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства»), «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Автомобільний транспорт».

Контингент студентів становить 756 осіб, з них за денною формою навчання – 600 та 156 – за заочною формою навчання. База коледжу складається з 6 навчальних корпусів, 69 навчальних кабінетів і лабораторій, 4 майстерень, автотрактородрому, гуртожитку.

Діяльність колективу спрямована на формування професійної компетентності та розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців. Для цього є всі умови: сучасні аудиторії, обладнані необхідним устаткуванням лабораторії, навчально-виробничі майстерні, забезпечені необхідними технічними засобами навчання, наочними посібниками, методичною й довідковою літературою.

Важливе значення у формуванні практичних умінь і навичок молодших спеціалістів із усіх напрямів підготовки має навчально-дослідне господарство Маслівського аграрного коледжу, що включає навчально-виробничу ферму, колекційно-дослідне поле, машинно-тракторний парк. Це забезпечує інтеграцію навчальної, дослідної та практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих фахівців аграрного напряму. За результатами огляду-конкурсу на кращу організацію та функціонування навчально-виробничої ферми, що проводився у червні 2017 року ДУ «НМЦ «Агроосвіта», навчально-виробнича ферма Маслівського аграрного коледжу зайняла призове місце.

Пріоритетним напрямом діяльності є тісна співпраця з Миронівським інститутом пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України – однією з провідних селекційних установ в Україні. Завдяки налагодженню зв’язків із аграрними компаніями Польщі, Німеччини, Данії, США кращі студенти коледжу мають можливість проходити стажування та виробничу практику за кордоном. Студенти економічного напряму підготовки мають можливість паралельного навчання в одному з найбільших вищих навчальних закладів Польщі – Університеті економіки м. Бидгош.

Зусилля та співпраця науковців коледжу, якісна науково-дослідна робота, оснащеність матеріально-технічної та наукової бази Маслівського аграрного коледжу ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ забезпечують  підготовку майбутніх фахівців із міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, морально-естетичними цінностями.

 

Адреса: Київська область, Миронівський район, с. Маслівка, вул. Незалежності 66
Тел.: (04574) 3-33-84; 3-33-34
http://www.matbnau.in.ua/