ENG | УКР |

Міжнародна діяльність | Екологічного факультету

 

Міжнародна діяльність в системі освіти та науки є важливою складовою функціонування Білоцерківського національного аграрного університету. Екологічний факультет неможливо уявити без активного міжнародного співробітництва та інтеграції в глобальний освітній і науково-дослідницький простір.

Безперечно екологічний факультет має очолити процес екологізації освіти в умовах зміни клімату, дефіциту води, зростаючого попиту на водні живі ресурси, продукти органічного землеробства та аквакультури, адаптації аграрних господарств до функціонування в умовах воєнного стану.

На факультеті реалізується співробітництво з вузами за різними напрямками. При цьому використовуються різноманітні організаційні форми: студентська та професорсько-викладацькі академічна мобільності, участь в міжнародних конференціях, семінарах, стажування за кордоном.

Міжнародна мобільність на факультеті сприяє науковому та культурному обміну, забезпечує сталий розвиток і підтримує інноваційну спроможність. Така співпраця надає можливість підвищити кваліфікацію викладацького складу, розширити партнерські зв’язки та надати нашим студентам можливість навчання в провідних європейських ЗВО, що значно посилює позиції БНАУ у формуванні висококваліфікованих фахівців в аграрній сфері.

З метою наукового обміну у рамках програми TEMPUS-SMHES-Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities (QANTUS) декан екологічного факультету Мельниченко О.М. пройшов стажування (6-14 вересня 2014 р.) в університеті Lleida Іспанія.

Делегацією факультету було проведено візит з метою ознайомлення з досвідом роботи фахівців з аквакультури Дебреценського університету (Угорщина) щодо одержання товарного коропа у скорочені терміни за інтенсивних технологій.

Делегація Білоцерківського НАУ (20-21 листопада 2017 р.) на чолі з ректором, академіком Даниленком А.С. відвідала з робочим візитом Словацький сільськогосподарський університет в місті Нітра. Відбулося спільне засідання керівництв обох університетів, де обговорювалися напрямки співпраці.

Декан екологічного університету Мельниченко О.М. та керівники підрозділів обговорили зі своїми партнерами конкретні плани щодо розбудови співпраці: спільні заявки на проекти Erasmus + KA1 та KA2; підготовки програм подвійних дипломів; обмін викладачами та співробітниками, обмін студентами; участь у семінарах, конференціях та академічних зустрічах обох університетів; спеціальні короткострокові академічні програми; розробка модулів віртуального навчання; обмін методологією, навчальними матеріалами та документами.

Делегація ознайомилася з університетськими підприємствами, на яких студенти проходять навчально-виробничу практику.

 

Гриневич Наталія – зав. кафедри іхтіології та зоології, д. вет. наук, професор, брала участь у Міжнародних науково-практичних конференціях:

18-28 лютого 2015 року – участь у Міжнародній практичній конференції «Біотехнологія відтворення рибопосадкового матеріалу цінних видів риб в Азербайджані» (м. Баку, Азербайджан).

18-20 березня 2015 року – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інтенсивне вирощування форелі в аквакультурі» (м. Тбілісі, Грузія).

21-24 листопада 2016 року – участь у 8th International sturgeon conference (m. Warsaw, Poland).

6-9 червня 2017 року – участь у Міжнародній науково-практичній конференції з питань відтворення, вирощування, годівлі та проведення профілактично-лікувальних заходів у сучасних форелевих господарствах (м. Гданськ, Польща).

11-12 жовтня 2018 року – участь у Міжнародній науково-практичній конференції з питань відтворення лососевих видів риб (м. Гдиня, Польща).

2-5 квітня 2019 року – участь у Міжнародному науково-практичному семінарі-тренінгу «Вивчення європейського досвіду ведення традиційної аквакультури на прикладі Румунії» (м. Яси, Румунія).

11-19 квітня 2019 року – участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Нові біотехнології у розведенні і вирощуванні цінних видів риб у Вірменії» (Вірменія).

20-27 червня 2019 року – участь у Міжнародному семінарі «Моніторинг іхтіологічного, іхтіопатологічного і санітарно-гігієнічного благополуччя індустріальних рибницьких господарств Вірменії» в рамках національної програми збереження ендемічного виду Salmo ischchan (Kessler, 1877) в Єревані (Єреван).

25-27 вересня 2019 року – участь у науково-практичній конференції «Майбутнє аквакультури» на базі головного офісу Польської спілки розвитку рибного ринку в Європі (m. Kudowa Zdroj, Polska).

11-12 жовтня 2019 року – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інтенсивне розведення лососевих видів риб» (м. Гдиня, Польща).

27-29 січня – участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Досвід запровадження інноваційних технологій в аквакультурі Польщі» (Польща).

7-9 квітня 2021 року – учасник Міжнародної виставки-форум «Aquaculture Business Ukraine – 2021» (online м. Київ).

2021 рік – старший науковий співробітник, завідувач лабораторії комплексних іхтіопатологічних досліджень.

Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС + К2

№ 609944-ЕРР-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP.

«Посилення потенціалу університетів для започаткування та участі у розробці кластерів на принципах інновацій і сталості» (UniClad) (Project “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD).

8-31 січня 2022 року – участь у Міжнародному науково-практичному семінарі в рамках проєкту «Таджикистан-агро» (Таджикистан).

18-22 липня 2022 року – академічна мобільність викладачів з метою викладання за програмою ЄС ERASMUS+ Programme Teaching Staff mobility (STA) University of Agriculture in Krakow (м. Краків, Польща).

 

   

Лавров Віталій завідувач кафедри загальної екології та екотрофології, д. с.-г. наук., професор брав участь у виконанні міжнародних проектів у 2021-22 рр.

1. Проект«How does organic farming affects biodiversity?» Обсяг фінансування – 10400 грн. Термін виконання: листопад 2020 р. – листопад 2021 р.

2. Проект «Substantiation of socio-ecological-economic advantages and risks from the organic production implementation» в рамках «Enhancing scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences fields. Обсяг фінансування – 1100 євро. Термін виконання: листопад 2020 р. – листопад 2021 р.

3. Проект«Regulatory, legislative and organizational support for the implementation of the principles of organic farming» в рамках «Enhancing scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences fields. Обсягфінансування – 1100 євро. Термін виконання: листопад 2021 р. – грудень 2022 р.

4. Проект «Structure and role of entomocomplex under organic farming in Ukraine». Обсяг фінансування – 15500 грн. Термін виконання: листопад 2021 – листопад 2022. 

 

Грабовська Тетяна доцент кафедри загальної екології та екотрофології Стажування в Дрезденськом університеті прикладних наук, Німеччина (Internship at University of Applied Sciences (HTW) Dresden, Faculty Agriculture / Environment / Chemistry, 12.03-1.04.2022)

Стажування у дослідному інституті Агроскоп, Швейцарія (Internship at Agroscope, Switzerland, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, з 01.04.2022)

Стажування (мобільність) у Чеському університеті природничих наук, м. Прага, Чехія як керівник проекту «Нормативно-правове та організаційне забезпечення впровадження принципів органічного землеробства» в рамках «Підвищення наукового потенціалу та співпраці українських університетів у сферах AgriSciences», що фінансується Чеською Республікою (Internship mobility at Czech University of Life Sciences Prague (Faculty of Tropical AgriSciences). 14-16.09.2022 as a coordinator of project "Regulatory, legislative and organizational support for the implementation of the principles of organic farming" in the frame of "Enhancing scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences fields", funded by Czech Republic).

Visiting Meteorological Technology World Expo – 2022, Paris. 11-13.10.2022 в рамках Program Erasmus по зміні клімату

Участь у щорічній конференції-зустрічі членів ЕНОАТ (Європейської асоціації викладачів органічного виробництва 31 серпня–2 вересня 2022 на базі університету Касель, Німеччина

 

 

 

 

 

Мазур Тетяна  доцент кафедри загальної екології та екотрофології брала участь у проектах:

1) Учасник проеєкту «Мultilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation (ClimEd)» 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, 2021.

2) Участь в міжнародному проекті щодо забезпечення безперервної освіти фахівців ветеринарної медицини (Дежпродспоживслужба, БНАУ, Ліонська школа ветеринарних інспекторів), 2019.

3) The 8th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (April 8-10, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria

4) International Summer School “Research in practice. Waste managment”.

5) International Workshop focused on digitalization in education.

6) International Workshop “Introducing toolkit PERIF for supporting role of universities in region”.

7) International Workshop setting of system for intership / practical training assessment.

8) Training Course on Animal Welfare in food production. Better Training for Safer Food Initiative of the European Union, Desenzano del Garda, Brescia (Italy), 2013.

9) Нагорода з хімічного лізингу у номінації «Дослідження» у Міжнародному конкурсі наукових проектів із впровадження хімічного лізингу в аграрному секторі в рамках глобальної програми ООН з Промислового Розвитку (ЮНІДО), 6-8 листопада 2018 р.

10) Center for Innovation, Technical and Natural Knowledge Transfer University of Rzeszow, Poland. “Modernization of higher education and science: paradigm of science and technologies innovative development”, 26/09 – 02/12/2022, Certificate №77/2022, 180 hours, 6 ECTS.

 

Хом’як Олександр  доцент кафедри іхтіології та зоології долучився до роботи Міжнародної конференції (23-26 October 2016 in Rogów, Poland)

«Залучення вищої освіти до локальних і глобальних викликів» (BUP Teachers Conference on Education for Sustainable Development (ESD) “Engaging higher education in local and global challenges”)

 

 

 

 

 

Присяжнюк Наталія  доцент кафедри іхтіології та зоології та Слободенюк Оксана доцент кафедри екотрофології та прикладної екології беруть участь у виконанні проекту Project “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD)

Program Erasmus +, project KA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHEJP Start of the project: 15/01/2020, End of the project: 14/01/2023.

Присяжнюк Н. пройшла стажування (дистанційне) Center for Innovation, Technical and Natural Knowledge Transfer University of Rzeszow «MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE:PARADIGM OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES INNOVATIVEDEVELOPMENT», September 26 -December 02, 2022. The internship included 180 hours (6 ECTS) of lectures, workshops, and consultations with experts along with self-study which were distributed as follows. (CERTIFICATENR 72/2022).

 

 

Веред Петро доцент кафедри біотехнології та екології стажувався та виконував наукові дослідження за напрямом –«Вивчення ефективності застосування антианемічних препаратів вироблених в НДІ екології та біотехнології БНАУ» та Празькому аграрному університеті протягом 3-х місяців 4 роки

У червні 2021 року Петро Веред взяв участь у Міжнародній науково-теоретичний конференції «Теорія і практика досліджень» (Іспанія)

 

Жарчинська Валерія – аспірантка кафедри іхтіології та зоології пройшла стажування в Західнопоморському технологічному університеті в Щецині (Польща, м. Щецин, 2020 р.).

Тема наукового дослідження: «Діагностичні системи на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для ідентифікації герпесвірусного захворювання CyHV-3 коропа коі (Cyprinus carpio koi)»

Відділ зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності заохочує студентів для проходження навчання за кордоном, інформуючи про різні програми обміну, організовуючи зустрічі зі студентами, що навчалися в іноземних ВНЗ, проводячи флешмоби та інформаційні години.

На екологічному факультеті з 2016 р. діє договір про міжнародну співпрацю з Поморською академією в Слупську (Польща), завдяки чому студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та семестрово.

Студенти, що успішно навчалися в Поморській академії та отримали дипломи та сертифікати:

Здобувачів вищої освіти  екологічного факультету Білоцерківського НАУ запрошують до навчання за програмами подвійного диплому та семестрового обміну, зокрема у Поморську академію (Польща). Це свідчить про їхню грунтовну підготовку,  та потенціал.

Щиро радіємо за них та нагадуємо слова великого українського класика Т.Г. Шевченка: «Чужому навчайтеся та свого не цурайтеся».

Ви – майбутнє нашої країни!