ENG | УКР |

Міжнародна діяльність | Екологічного факультету

Відділ культури та співробітництва Посольства Франції в Україні
КОРОТКОСТРОКОВІ НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ

Мета:
Короткострокові наукові стипендії мають подвійну мету: по-перше, допомогти в мобільності молодим вченим та аспірантам, наукова діяльність яких вимагає проведення досліджень та/чи отримання додаткової фахової освіти у Франції на період від одного до двох місяців, а по-друге, є інструментом підтримки та динамізації співробітництва між французькими та українськими науковими закладами.
Інформація щодо стипендії:
Стипендія на навчання 3-го рівня відповідає сумі 1.060 євро щомісячно керується асоціацією EGIDE (www.egide.asso.fr). Цей тип стипендії включає до себе покриття соціального страхування, відшкодування витрат на переїзд Париж – місце призначення –Париж, купівля книг на суму не більшу ніж 120 євро. Стипендіат самостійно оплачує подорож між двома країнами.
Умови надання стипендії:
- мати українське громадянство
- навчатися в аспірантурі чи докторантурі (в тому числі пошукувачі)
- мати науковий проект у рамках існуючого чи тільки-но створеного співробітництва між освітнім та /чи науковим закладами Франції та України
- не мати іншої стипендії для навчання у Франції та не бути переможцем даного конкурсу впродовж останніх 2 років
Критерії відбору:
Документи розглядаються Виборчою комісією, яка братиме до уваги наступні критерії:
- високий освітній рівень кандидата та якість наукового проекту
- доцільність стажування у Франції по відношенню до даного наукового проекту
- внесок даного стажування в розвиток французько-українського співробітництва
Підготовка документів на участь:
Пакет документів кандидата містить:
- резюме
- науковий проект (1 - 2 сторінки)
- лист підтримки від свого навчального закладу (українського)
- лист запрошення від французького навчального закладу
Документи мають бути подані французькою чи англійською мовами та надіслані по електронній пошті.
Календар проведення конкурсів:
Щороку проводиться два конкурси:
«Весняний конкурс»:
Повний пакет документів необхідно надіслати до 15 лютого для здійснення стажування у період з 15 березня по 31 серпня поточного року.
«Осінній конкурс»:
Повний пакет документів необхідно надіслати до 15 липня для здійснення стажування у період з 1 жовтня по 31 грудня поточного року.
Обов`язки учасника:
У відповідь на запропоновану допомогу Посольство Франції вимагатиме у стипендіатів підготувати письмовий звіт про проведені наукові дослідження, а також пропозиції щодо можливого розвитку співробітництва, в рамках якого відбулося стажування.
Лауреати заохочуються також до вступу в Українську асоціацію випускників французьких освітніх програм (AUDESF - www.audesf.org.ua)

Контакти:
Оксана Ландо
Координатор стипендій
Центр наукового та університетського співробітництва
тел.: + 380 44 239 33 79 / 31 36 / 482 23 71
факс : + 380 44 590 36 40 / 239 31 36
електронна пошта : cfucus@gmail.com

 

Стипендії DAAD

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.

Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Хто може подавати заяву?
Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.

Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Олександра фон Гумбольдта звертатися в першу чергу до Фонду ім. Гумбольдта.

На що надається підтримка?
Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове стажування може проходити і у різних інституціях.
Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.

Тривалість фінансування
Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану.
Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?
Щомісячні виплати в розмірі:
- 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
- 2.150 євро для професорів.
Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина пошукача або інша сторона
Інші виплати не надаються.

Відбір
Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія.

Основними критеріями відбору є:
наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій
переконливий та добре спланований науковий проект

Умови участі
Які передумови слід виконати?
Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе на батьківщині
Науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером. Має гарантуватися надання робочого місця.

Знання мов
Вимоги до рівня володіння мовою залежать від намірів та фаху пошукача: для гуманітарних та соціальних наук, а також юриспруденції очікується, як правило, принаймні добре володіння німецькою мовою. Для природничих та інженерних наук, а також якщо у приймаючому інституті спілкування може відбуватися англійською мовою, допускається також підтвердження доброго володіння англійською мовою.

Процедура подання заяв
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD (коротка інструкція). Крім того, необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.
Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська)

1. Документи для завантаження на портал DAAD:
формуляр-заява онлайн
повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки)
список наукових публікацій (максимум 3 сторінки)
докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок)
календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути / наукові партнери) запланованого наукового стажування
письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується надання робочого місця
копія диплома кандидата / доктора наук
підтвердження володіння мовою проведення досліджень (німецька, англійська або інша)
переклад документів, виданих мовою Вашої країни, на німецьку або англійську

2. Документи, які надсилаються поштою:
зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.

 

Програми стажування та навчання для студентів, аспірантів, викладачів

стажування студентів у Німеччині: Apollo, Німецький селянський союз;

навчання студентів у Німеччині: DAAD, Bosch, Konrad Adenauer;

стажування студентів у Франції: "Дружба без кордонів";

навчання студентів у Франції: Esfrada, стипендії уряду Франції, Esa, Eiffel

стажування студентів у Данії: Dan-Lat Farms

стажування викладачів, аспірантів та студентів: програма академічних обмінів Фулбрайт, Вишеградська стипендійна програма, тренінги-семінари з дорадництва у Польщі, CEVEO, індивідуальні гранти тощо.

Інститут Європейської інтеграції

ISFRADA

Стипендія уряду Франції

www.ifu.com.ua

www.edufrance.fr

Копернік

Магістерська програма "n+i"

Федерація обмінів Франція – Україна

стажування студентів у Великобританії: Hops, Concordia, S&A Produce, Hayrgove;

Woskob International Research in Agriculture Sholar program

WorldWideStudies